ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


၂၅ရက္ေန႔ည ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမင္ကြင္းမ်ား..

Posted: 25 Mar 2013 09:40 AM PDT

ELEVEN MEDIA GROUP ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ညပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အရံမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားက လမ္းအလုိက္ လုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။