ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ

ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ


မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

Posted: 29 Mar 2013 08:02 AM PDT

မတ္ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္ အထိ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္မိုးက မတ္ ၂၉ ရက္ ညေနက Eleven Media Group သို႔ ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔