ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ

ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဒ္မ ၁၈၈ ထုတ္ျပန္ထားသည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္

Posted: 25 Mar 2013 04:42 AM PDT

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ လူအမ်ားအျပား စု႐ံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေပၚတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ပုဒ္မ ၁၈၈ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ေနသည့္အေပၚ ယင္းသတင္းမ်ားသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ "မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္တားဆီးတဲ့ အေနနဲ႔ သတ္မွတ္စည္းကမ္းေတြကို မလိုက္နာရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ဆိုတာကို ပုဒ္မ ၁၈၈ မွာေဖာ္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ ဆူပူရန္ ကားတစ္စီးျဖင့္ လိုက္လံလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့၊ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အမ်ားျပည္သူမွ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္

Posted: 25 Mar 2013 04:18 AM PDT

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပကာ ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ျဖစ္ရပ္မွာ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ညတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ဆူပူေစရန္လံႈ႕ ေဆာ္သူမ်ားအကယ္၍ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ အမ်ားျပည္သူမွ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူ၍လည္းေကာင္း၊ အ ေရးေပၚဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း အနီးစပ္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕