ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ေၾကျငာခ်က္

Posted: 27 Mar 2013 08:41 AM PDT

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ေၾကျငာခ်က္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ ..

Posted: 27 Mar 2013 08:30 AM PDT

 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ ..

တိရိစၧာန္ေတြေတာင္ ကမ႓ာ့ရန္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သမိုင္းရဲ႕နာက်ည္းမွဳေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲႀကီးႀကီး၊ အာဃာတေတြဘယ္ေလာက္ထားထား၊ အမုန္းတရားေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲ႐ွိ႐ွိ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား႐ွိမွ
 ျမင္္ေတြ႔ရတဲ့ျမင္ကြင္းေလးေတြကၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရေစတယ္ေလ။ သူတို႔ကတိရစၧာန္ေတြပါ။ အခု… ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ။ 
ဒါေၾကာင့္ . . . လူဆိုတာ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးလက္ကိုင္ထားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရမယ္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရမွ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမယ္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းမွ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းမယ္။ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းမွ မိသားစုေအးခ်မ္းမယ္။
 မိသားစုေအးခ်မ္းမွ မိမိကိုယ္တိုင္ေအးခ်မ္းမယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ . . . . ။ ။
 (ေက်ာ္သူ)