[mrsorcerer:37440] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] NLD ညီလာခံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးလိုက္တာလား---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/1
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] NLD ညီလာခံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးလိုက္တာလား
To: lubo601@gmail.com


Sirr Pyae and Kyaw Thurein shared Today Myanmar's photo.
NLD ညီလာခံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးလိုက္တာလား xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  တရုတ္ျပည္က စိုင္းေနာ္ခမ္းကို မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တရုတ္ ၁၃ ေယာက္ အသတ္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ တဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ ေသဒဏ္ေပး ေဆးထိုးသတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္ . .  ေဆးထိုးအသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းဟာ ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္ . .  တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းဟာ တရားခြင္မွာ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့သလား ဆိုတာ တရုတ္တရားစီရင္ေရးက်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္  ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမွန္အမွားဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားကို ဘယ္လို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာ ျပသဖို႔ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအတြက္ အမိုင္းဝင္ပ်က္ကြက္မႈႀကီးတစ္ခုလည္း  ျဖစ္သြားပါတယ္ . .  ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကေတာ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ေဆးထုိးသတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈကိုေရာ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားမွေရာ ၾကည့္ရႈၿပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေနၾကပါတယ္  ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔ ဒီလိုသတ္ျဖတ္ရတယ္ဆိုတာကို မသိရွိရပဲ ေဆးထိုးသတ္ျဖတ္လိုက္တာကို ၾကည့္ေနရတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံသားေတြရင္ထဲမွာ တရုတ္အစိုးရဟာ အင္အားသံုး တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္လိုက္တယ္လို႔ ခံစားေနရပါတယ္  တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ေဆးထုိးသတ္ျဖတ္မႈဟာ မၾကာမွီက်င္းပေတာ့မယ္ NLD ညီလာခံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးလိုက္တာလား ဆိုတာလည္း ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္  တရုတ္အစိုးရဟာ ဗမာျပည္တြင္းမွာ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ . .  ဗမာျပည္အတြင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စီမံကိန္းအားလံုးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားေရာ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ပါ ကန္႔ကြက္မႈ သေဘာမတူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ . .  တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စီမံကိန္းေတြ အေပၚ ဗမာျပည္သူလူထုအ အရွိန္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းမွာ အာရံုလႊဲအေရးအခင္းမ်ား ဗမာျပည္ေနရာ အႏွံ႔မွာ ျဖစ္လာတတ္တာကိုလည္း ဗမာျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္စျပဳလာၿပီျဖစ္ပါတယ္ . .  ယခုတေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ပန္ေတာင္း ႏွစ္က်ပ္ခြဲရြာ အေရးအခင္း နဲ႔ မအူပင္ မလက္တိုရြာ အေရးအခင္းေတြမွာ ဗမာ့ရဲေတြဟာ အရိုင္အစိုင္းေတြအျဖစ္ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္စြာ ေဖာ္ျပခံရပါတယ္ . .  ဒီလိုမ်ဳိး ရဲေတြကို အရိုင္းအစိုင္းေတြ အျဖစ္ ဗမာျပည္သူေတြက ျမင္သြားေစတာဟာ တိုက္ဆိုင္မႈလား တမင္လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္လို႔ ဗမာ့အေရးစိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူေတြအၾကားမွာ ေစာေၾကာစရာျဖစ္လာပါတယ္ . .  လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းက အစီရင္ခံစာႀကီးဟာလည္း လူၾကားမေကာင္းတဲ့ ဝမ္ပိုင္နဲ႔ဦးပိုင္ရဲ႔ အတြင္းေရးအရႈပ္ေတာ္ပံုေတြေၾကာင့္ တို႔လို႔တန္းလန္း ျဖစ္ေနပါတယ္ . .  မအူပင္မလက္တိုအေရးအခင္းမွာ နာမည္ဆိုးျဖစ္သြားတဲ့ ရဲေတြရဲ႔ ပံုရိပ္ကို နင္းၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးအခင္းအစီရင္ခံစာႀကီး ထြက္လာမလား ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ . .  ေဆးထိုးအသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္း ကိစၥမွာ တရုတ္အစိုးရဲ႔ ဘယ္လုိဘယ္ပံု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဗမာျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သိခြင့္ရွိပါတယ္ . .  ဗမာျပည္သူလူထုရဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မပါပဲ ဗမာႏိုင္ငံထဲက လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြ မၾကာခင္အၿပီးရပ္သြားရေတာ့မယ္ဆိုတာကိုလည္း တရုတ္အစိုးရကို တနည္းနည္းနဲ႔ အသိေပးရေတာ့မွာပါ . .  တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို လူသိရွင္ၾကားေဆးထိုးသတ္ျဖတ္ျပလိုက္တဟာ ဗမာေတြက တရုတ္အစိုးရကို ပိုေၾကာက္သြားေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္လိုက္တာ ဆိုရင္ တရုတ္အစိုးရ အမွားႀကီးမွားသြားၿပီလို႔ ေျပာရမွာပါ . .  သန္းေရႊမိသားစုနဲ႔ သန္းေရႊမိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အကာကြယ္ေပး ေနတဲ့ အစိုးရ အရာရွိေတြနဲ႔ စစ္တပ္အရာရွိေတြေၾကာင့္ ဗမာေျပေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ၿပီ တရုတ္အစိုးရ အႏိုင္က်င့္တာ ခံခဲ့ရတာပါ . .  အဲဒီေခတ္ ကုန္ပါေတာ့မယ္ . . မၾကာခင္ အဲဒီေခတ္ကုန္ပါၿပီလို႔ ေျပာႏုိုင္မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာပါေတာ့မယ္ . . ဗမာေျပထဲက တရုတ္အစိုးရရဲ႔ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းေတြ ဖ်ာလိပ္ထားၾကပါေတာ့လုိ႔ ေျပာပါရေစ . .  ကုိေသာင္း ပုလဲေျမ
 
 တရုတ္ျပည္က စိုင္းေနာ္ခမ္းကို မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တရုတ္ ၁၃ ေယာက္ အသတ္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ တဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ ေသဒဏ္ေပး ေဆးထိုးသတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္ . .
ေဆးထိုးအသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းဟာ ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္ . .

တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းဟာ တရားခြင္မွာ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့သလား ဆိုတာ တရုတ္တရားစီရင္ေရးက်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္

ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမွန္အမွားဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားကို ဘယ္လို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာ ျပသဖို႔ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအတြက္ အမိုင္းဝင္ပ်က္ကြက္မႈႀကီးတစ္ခုလည္း

ျဖစ္သြားပါတယ္ . .

ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကေတာ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ေဆးထုိးသတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈကိုေရာ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားမွေရာ ၾကည့္ရႈၿပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေနၾကပါတယ္

ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔ ဒီလိုသတ္ျဖတ္ရတယ္ဆိုတာကို မသိရွိရပဲ ေဆးထိုးသတ္ျဖတ္လိုက္တာကို ၾကည့္ေနရတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံသားေတြရင္ထဲမွာ တရုတ္အစိုးရဟာ အင္အားသံုး တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္လိုက္တယ္လို႔ ခံစားေနရပါတယ္

တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ေဆးထုိးသတ္ျဖတ္မႈဟာ မၾကာမွီက်င္းပေတာ့မယ္ NLD ညီလာခံကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးလိုက္တာလား ဆိုတာလည္း ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္

တရုတ္အစိုးရဟာ ဗမာျပည္တြင္းမွာ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ . .

ဗမာျပည္အတြင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စီမံကိန္းအားလံုးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားေရာ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ပါ ကန္႔ကြက္မႈ သေဘာမတူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ . .

တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စီမံကိန္းေတြ အေပၚ ဗမာျပည္သူလူထုအ အရွိန္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းမွာ အာရံုလႊဲအေရးအခင္းမ်ား ဗမာျပည္ေနရာ အႏွံ႔မွာ ျဖစ္လာတတ္တာကိုလည္း ဗမာျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္စျပဳလာၿပီျဖစ္ပါတယ္ . .

ယခုတေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ပန္ေတာင္း ႏွစ္က်ပ္ခြဲရြာ အေရးအခင္း နဲ႔ မအူပင္ မလက္တိုရြာ အေရးအခင္းေတြမွာ ဗမာ့ရဲေတြဟာ အရိုင္အစိုင္းေတြအျဖစ္ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္စြာ ေဖာ္ျပခံရပါတယ္ . .

ဒီလိုမ်ဳိး ရဲေတြကို အရိုင္းအစိုင္းေတြ အျဖစ္ ဗမာျပည္သူေတြက ျမင္သြားေစတာဟာ တိုက္ဆိုင္မႈလား တမင္လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္လို႔ ဗမာ့အေရးစိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူေတြအၾကားမွာ ေစာေၾကာစရာျဖစ္လာပါတယ္ . .

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းက အစီရင္ခံစာႀကီးဟာလည္း လူၾကားမေကာင္းတဲ့ ဝမ္ပိုင္နဲ႔ဦးပိုင္ရဲ႔ အတြင္းေရးအရႈပ္ေတာ္ပံုေတြေၾကာင့္ တို႔လို႔တန္းလန္း ျဖစ္ေနပါတယ္ . .

မအူပင္မလက္တိုအေရးအခင္းမွာ နာမည္ဆိုးျဖစ္သြားတဲ့ ရဲေတြရဲ႔ ပံုရိပ္ကို နင္းၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးအခင္းအစီရင္ခံစာႀကီး ထြက္လာမလား ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ . .

ေဆးထိုးအသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္း ကိစၥမွာ တရုတ္အစိုးရဲ႔ ဘယ္လုိဘယ္ပံု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဗမာျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သိခြင့္ရွိပါတယ္ . .

ဗမာျပည္သူလူထုရဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မပါပဲ ဗမာႏိုင္ငံထဲက လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြ မၾကာခင္အၿပီးရပ္သြားရေတာ့မယ္ဆိုတာကိုလည္း တရုတ္အစိုးရကို တနည္းနည္းနဲ႔ အသိေပးရေတာ့မွာပါ . .

တရုတ္အစိုးရရဲ႔ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို လူသိရွင္ၾကားေဆးထိုးသတ္ျဖတ္ျပလိုက္တဟာ ဗမာေတြက တရုတ္အစိုးရကို ပိုေၾကာက္သြားေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္လိုက္တာ ဆိုရင္ တရုတ္အစိုးရ အမွားႀကီးမွားသြားၿပီလို႔ ေျပာရမွာပါ . .

သန္းေရႊမိသားစုနဲ႔ သန္းေရႊမိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အကာကြယ္ေပး ေနတဲ့ အစိုးရ အရာရွိေတြနဲ႔ စစ္တပ္အရာရွိေတြေၾကာင့္ ဗမာေျပေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ၿပီ တရုတ္အစိုးရ အႏိုင္က်င့္တာ ခံခဲ့ရတာပါ . .

အဲဒီေခတ္ ကုန္ပါေတာ့မယ္ . . မၾကာခင္ အဲဒီေခတ္ကုန္ပါၿပီလို႔ ေျပာႏုိုင္မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာပါေတာ့မယ္ . . ဗမာေျပထဲက တရုတ္အစိုးရရဲ႔ လွ်ိဳ႔ဝွက္စီမံကိန္းေတြ ဖ်ာလိပ္ထားၾကပါေတာ့လုိ႔ ေျပာပါရေစ . .

ကုိေသာင္း ပုလဲေျမ


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/02/2013 12:04:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ေန ့စဥ္ေမးလ္မ်ား ရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en ကို ႏွိပ္ျပီး မန္ဘာ၀င္ႏိုင္ပါသည္ ။
မန္ဘာ၀င္မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို. ေမးလ္ပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး ေမးလ္ပို.ပါ ။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en ကို သြားပါ ။
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.