[mrsorcerer:37630] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/20
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
To: lubo601@gmail.com


by Ko Oo (Notes) on Tuesday, March 19, 2013 at 8:54am

လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာအေပၚမွာက်ေနာ္၏သုံးသပ္ခ်က္
အျမင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္လုိေသာဆႏၵမ်ား၊


လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာမွာ အေသအခ်ာျပန္ဖတ္ၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျဖစ္တာေတြအမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါတယ္၊ ေကာ္မရွင္မူအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာေျပာစရာ
ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနပါေသးတယ္၊


စီၤးပြါးေရးပညာရွင္ဆုိတာဘယ္လုိလူမ်ဳိးလဲ

အစီရင္ခံစာအပုိဒ့္(၇၂)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမတရုံး၏အစီအစဥ္ျဖင့္
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကုိ
စီၤးပြါးေရးပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့တာကုိေတြ႔ရပါတယ္၊

အစီရင္ခံစာမွာစီၤးပြါးေရးပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႔ ေတြ႔ရွိအၾကံျပဳခ်က္
(ေရြးစရာနည္းလမ္းသုံးသြယ္)အေပၚမွာ မွီတည္ေနတာကုိေတြ႔ရလုိ႔
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ဆုိတာဘယ္သူလဲ၊သမာသမတ္ေရာ
ရွိရဲ႔လား၊ ဦးပုိင္လူလား၊ ၀မ္ေပါင္လူလား၊ သာမန္ျပည္သူထဲကပညာရွင္
ပဲလား ဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ျပန္ေတာ့ သူဟာ အျငိမ္းစားညြန္ၾကားေရးမွဴး
ေဟားင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး လက္ရွိျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္
တစ္ဦးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိစစ္အစုိးရကုိလြန္ဆန္ႏိုင္သူဟုတ္ပါ့မလား
ဆုိတဲ့ သံသယကေခါင္းထဲ၀င္လာတယ္၊ျပည္တြင္းမွသူ႔အေၾကာင္းသိတဲ့
လူမ်ားေျပာျပႏိုင္ၾကပါေစ၊

အပိုဒ္(၆) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏အေျခခံမူ

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏အေျခခံမူကလည္း အျပစ္မရွာေရး အျပစ္မပုံခ်ေရး
ဆုိကတည္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏နစ္နာခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖၚထုတ္သည့္ေကာ္မရွင္
ျဖစ္ပါ့မလားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ရေနပါတယ္၊

ႏိုင္ငံပုိင္သံယံဇာတေတြကုိ နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ပဲ အာဏာကုိအလြဲသုံးစား
ျပဳျပီး မတရားစီးပြါးရွာေနတဲ့ ဦးပုိင္နဲ႔စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြအက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ မသိမသာအကာအကြယ္ေပးလုိျပီး လူထုကုိႏွစ္သိမ့္လုိသည့္သေဘာမွ်ပဲဆုိတာေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္၊

အပုိဒ္(၇၄)စီးပြါးေရးပညာရွင္ဆုိသူရဲ႔ ေတြ႔ရွိအၾကံျပဳခ်က္ဆုိတဲ့အခန္းက႑ာမွာ တတိယအခ်က္ကုိေရြးလုိက္တာဟာ သာမန္ရုိးရုိးသားသားကုမၼဏီတစ္ခုဆုိလွ်င္လက္ေတြ႔မွာ လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖၚရသည္မွာလြယ္ကူႏိုင္ေပမဲ့
ဦးပုိင္လုိစစ္တပ္ေက်ာရုိးျပဳျပီး လူသားအရင္းအျမစ္ကုိဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတာ
ၾကာျပီျဖစ္တဲ့ ဦးပုိင္လုိကုမၼဏီနဲ႔ အေကာင္အထည္လုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆုိတဲ့
ေမးခြန္းေတြကလည္းရွိေနပါေသးတယ္၊

ေၾကးနီစံမံကိန္းသာလူထုအတြက္အက်ဳိးရွိမရွိ

အပုိဒ္(၇၆)မွာ ဦးပုိင္နဲ႔၀မ္ေပါင္ဟာ အုိင္ဗင္ဟုိလုိ႔ စာရြက္စာတန္းေတြကုိ
စနစ္တက်မျပဳစုထားဘူးလုိ႔ေဖၚျပထားျပီး သုံးသပ္ခ်က္မွာ ဆက္လက္
လုပ္ကုိင္ပါက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ စီးပြါးေရးရႈေထာင့္မွ အက်ဳိးရွိစြာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္မွာလည္း ဘက္လုိက္ေျပာဆုိသည္ဟုသုံးသပ္ႏိုင္သလုိ ေကာ္မရွင္ရဲ႔အေျခခံမူနဲ႔လည္း
ကြာဟေနတာကုိေတြ႔ခဲ့ရတယ္၊

အပုိဒ္(၇၈)မွာ Production Sharing contract အရ ရလာသည့္ေၾကးနီေတြကုိ
မည္သည့္မည္ပုံခြဲေနေနမွန္းမသိရဘူးလုိ႔ေရးထားပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ မသမာမႈေတြ
အမ်ားၾကီးရွိေနႏိုင္ပါတယ္၊ တကယ္ထြက္တဲ့ေၾကးနီပမာဏာကုိမသိရတဲ့အတြက္
၀မ္ေပါင္နဲ႔ဦးပုိင္တုိ႔ေပါင္းၾကိတ္ျပီး တရားမ၀င္ေရာင္းခ်မႈေတြ အထြက္ကုိအေလွ်ာ့ျပျပီး
ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးတာေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္၊

အပုိဒ္(၇၃)မွာ၀င္ေငြခြန္ကုိ(၃၀)ရာခုိင္နႈန္းကေန(၁၅)ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာေတြ
ကလည္း အလြန္သံသယရွိစရာပါ၊ ၀င္ေငြမ်ားလွ်င္အခြန္ပုိေပးရတယ္ဆုိတာ
အခြန္ေပးဘူးတဲ့လူတုိင္းသိပါတယ္၊ လက္လုပ္လက္စားလည္းဒီႏႈန္း ခရုိနီေတြက
ဒီရာခုိင္ႏႈန္းပဲေပးရတယ္ဆုိတာမျဖစ္သင့္ပါ၊ ဒီႏႈန္းထားကုိလည္း ေကာ္မရွင္ရဲ႔
အၾကံျပဳခ်က္မွာမေတြ႔ရလုိ႔အလြန္အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရ
သလည္းဆုိတာကုိလည္းသတင္းစာေတြကတဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လူထုကုိအသိေပးသင့္ပါတယ္၊
၀င္ေငြခြန္ကိစၥမွာ မသမာမႈကုိေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း
ဥပေဒအရအေရးယူသင့္သည္ဟု မေဖၚျပပဲ အစုိးရအဖြဲ႔၏သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔
ဘ႑ာေရးနဲ႔အခြန္၀န္ၾကီးဌါနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔
အၾကံျပဳထားသည္မွာလည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စစ္တပ္ေက်ာရုိးျပဳဦးပုိင္ကုမၼဏီကုိ
ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာလုိျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္၊

ျဖစ္သင့္တာက စာရြက္စာတန္းေတြကုိ စနစ္တက်မျပဳစုထားဘူး၊ စနစ္တက်မရွိ
တဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္အတြက္အက်ဳိးရွိမရွိဆုိတာေျပာရခက္ပါတယ္ဆုိရင့္
လက္ခံစရာပါ၊ ပညာရွင္ဆုိသူဟာ ဦးပုိင္ကုိမၼဏီမွာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူလူထု၏
ရွယ္ရာတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မပါတာကုိမသိေလေရာ့သလား၊

ေကာ္မရွင္ရဲ႔အေျခခံမူအရ တုိင္းျပည္၏ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြါး၊ လူထု၏ေရရွည္
အက်ဳိးစီးပြါး အေျခခံရမယ္ဟုဆုိထားပါလွ်က္နဲ႔ စီးပြါးေရးရႈေထာင့္မွသာ အက်ဳိးရွိစြာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္မွာလည္း အလြန္ကုိပညာရွင္မဆန္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္၊

ေကာ္မရွင္ရဲ႔တာ၀န္မ်ားအခန္းက႑ာမွာ ေၾကးနီစံမံကိန္းကေနလူထုအတြက္
အက်ဳိးရွိမရွိဆုိတာကုိ တိက်စြာစီစစ္ေပးရမွာျဖစ္ေပမဲ့ တိက်စြာမေဖၚတဲ့
အခ်က္ေတြကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္၊

ဦးပုိင္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါနက အစုရွယ္ယာ(၄၀)ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတယ္လုိ႔
ေဖၚျပထားျပီး့ က်န္တဲ့(၆၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဘယ္သူဘယ္၀ါပုိင္တယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးပါဘူး၊(၆၀)ရာခုိင္းႏႈန္းကုိ ျပည္သူေတြကပဲပုိင္သလား
ခရုိနီေတြကပဲပုိင္သမား၊ စစ္အာရွင္အသုိင္းအ၀န္းမိသားစုတုိ႔ကပဲပုိင္သလား
ဆုိတာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးပါဘူး၊ ဒါကုိလည္းေကာ္မရွင္က
ေဖၚျပေပးသင့္ပါတဲ့အျပင္သာမန္ျပည္သူေတြကရွယ္ယာဘယ္ေလာက္ပုိင္ဆုိင္
ထားလဲဆုိတာကုိလည္းလုံး၀ေဖၚျပေပးသင့္ပါတယ္၊ ဒီလုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈဘာေၾကာင့္မရွိခဲ့တာလဲ၊

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(၈)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဘယ္လုိလုပ္သင့္သလဲ

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(၈)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ  မေဆာင္ရေတာ့တဲ့အတြက္ ဦးပုိင္နဲ႔
၀မ္ေပါင္တုိ႔အတြက္အက်ဳိးအျမတ္ပုိရွိမွာျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္အတြက္နစ္နာခ်က္ေတြ
ကုိျပန္လည္ရယူဖုိ႔ကုိေရာ စာခ်ဳပ္ကုိျပန္ခ်ဳပ္ဆုိရန္အၾကံျပဳထားတဲ့ ေကာ္မရွင္က
လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားဆုိတာ အလြန္သံသယရွိစရာပါ၊

တကယ္ဆုိရင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆုိတာ စီးပြါးေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ သာမန္လက္လီလက္ကား
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈကုိသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္ျပီး၊ တုိင္းျပည္သံယံဇာတ
ေတြကုိ ထုတ္ယူေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးသင့္ပါဘူး၊

ဥပမာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလုိက္လုိ႔ လယ္သမားေတြဆီက
ဆန္၀ယ္ယူေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ၀ယ္ေစ်းကုိယခင္ကထက္ပုိေပးႏိုင္လုိ႔
လယ္သမားေတြအတြက္အက်ဳိးရွိေပမဲ့ တုိင္းျပည္သံယံဇာတထုတ္လုပ္
ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတယ္ဆုိတာ ကုမၼဏီေတြကုိ
အက်ဳိးအျမတ္ပုိေပးသလုိသာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္၊

ဥပေဒနဲ႔မညီပဲခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ႏွင့္ဥပေဒနဲ႔မညီပဲထူေထာင္ထားတဲ့စက္ရုံ

အပုိဒ္(၇၃)စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌါနက ဥပေဒနဲ႔မညီပဲ
ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ကုိ ေကာ္မရွင္ကေတြ႔ခဲ့ရေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္
သင့္တယ္လုိ႔ မေဖၚျပပဲထားတာကုိလည္းေတြ႔ရျပန္တယ္၊ ျငိမ္ပိအစုိးရရဲ႔
သေဘာတူခြင့္ျပဳနဲ႔ စာခ်ဳပ္ကုိဥပေဒနဲ႔မညီပဲခ်ဳပ္ေပးခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါနရဲ႔ တပ္မေတာ္အရွိန္အ၀ါကုိသုံးျပီး အရပ္သားအရာရွိေတြ
အေပၚ အႏိုင္က်င့္ျပဳက်င့္မႈမ်ားကလည္း ထင္ေပၚေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္စာခ်ဳပ္ကုိ
ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိဘုိ႔ အၾကံေပးထားတဲ့ေကာ္မရွင္အေန႔နဲ႔ လက္ေတြ႔မွာလက္ရွိ
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးပါ့မလား၊
ISO စံခ်ိန္စံညြန္း အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိကုိေသခ်ာမေျပာပဲနဲ႔ ISO ႏွင့္ OHSAS လက္မွတ္သုံးေဆာင္ကုိ ရယူထားႏိုင္တယ္လုိ႔သာေဖၚျပထားတာကလည္း တစ္ခုခု
လစ္ဟာေနတယ္လုိ႔ ယူဆစရာရွိေနပါတယ္၊
အပုိဒ္(၄၇)မွာ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌါန၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဦးပုိင္ကကိုယ့္သေဘာကုိယ္
ေဆာင္ျပီး ထူေထာင္ထားတဲ့့ မုိးၾကိဳးဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရုံဟာ တည္ဆဲ
ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖါက္ေနသည့္အျပင္ ISO ႏွင့္ OHSAS မရွိတဲ့စက္ရုံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာေဒသခံေတြအတြက္ အႏၱရယ္ရွိလာႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူရလုိ႔ရပါတယ္၊
ဒီလုိဥပေဒအတုိင္းမလုိက္နာပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့စက္ရုံကုိ စက္မႈ၀န္ၾကီးက
အေရးမယူႏိုင္ခဲ့တာကလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါန၏ပါ၀ါကုိ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြါး
အတြက္အသုံးခ်ခဲ့မွန္းအလြန္ကုိသိသာလွပါတယ္၊

၀န္ၾကီးဌါနေတြအားလုံးကုိ ဦးပုိင္လုိစီးပြါးေရးလုပ္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ဘာျဖစ္လာမွာလည္း

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ရွိတယ္ဆုိတာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔မညီပါဘူး၊ ကဲ..တကယ္လုိ႔ ၀န္ၾကီးဌါန
တုိင္းက ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္လုိ႔ရႏိုင္မွာလဲ၊ ဥပေဒကုိ
စည္းၾကပ္ဖုိ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ရဲေတြကလည္းစီးပြါးေရးလုပ္မယ္၊ ႏိုင္ငံပုိင္သ့ယံဇာတေတြကုိ စနစ္တက်ထုတ္ယူျပီး ႏိုင္ငံအတြက္အက်ဳိးရွိမဲ့ သစ္ေတာဌါနတုိ႔၊ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌါနတုိ႔
ကလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါနလုိပဲလုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ ခြင့္ေပးႏိုင္ပါ့မလား၊ သဘာ၀ေရာက်ပါ့
မလား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံညီပါ့မလား၊ တရားမွ်တမႈရွိပါ့မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္၊


အာဏာရွင္ကုိအားေပးအားေျမာက္ျပဳထားတာကုိလည္း
စိတ္မေကာင္းစြာပဲဖတ္လုိက္ရတယ္၊

၁၉၅၃ခုႏွစ္ကတည္းကတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရး
ဥပေဒ လ/န-၃၉ ကုိအေသးစိတ္သုံးသပ္ထားတာမရွိဘူး၊ လယ္သိမ္းယာသိမ္း
တဲ့ေနရာမွာ ပ်စ္စလက္ခတ္ႏိုင္မႈ အာဏာကုိအလြန္အကြ်ံသုံးမႈေတြကုိလည္း သုံးသပ္ထားတာမရွိပဲ အစုိးရကလူထုဆီကလယ္ေျမေတြကုိ သိမ္းလုိကသိမ္းႏိုင္
သည့္သေဘာမ်ဳိး ယူဆသြားႏိုင္ပါတယ္၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအတြက္ အၾကမ္းမဖက္
ဆႏၵျပသူေတြကုိလည္း လူထုကဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိလုိ႔ မီးခုိး(ေလာင္)ဗုံးျဖင့္ေခ်မႈန္းခံရတယ္လုိ႔ အာဏာရွင္ကုိအားေပးအားေျမာက္ျပဳထား
တာကုိလည္း စိတ္မေကာင္းစြာပဲဖတ္လုိက္ရတယ္၊ ပုဒ္မ(၁၄၄)ကုိလည္း
ေၾကးနီခုိးယူသူေတြ တြင္းျပဳေသဆုံးမႈရွိလုိ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကုိ
အကာအကြယ္ေပးဘုိ႔ဆုိျပီး ေဖၚျပထားတာကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္က
သိပ္မခုိင္လုံပါဘူး၊ ပုဒ္မ(၁၄၄)ဟာ ဦးပုိင္အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္သုံးခဲ့ရတာပါ၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြႏွစ္သီးစားေနၾကသလား၊

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးခင္ေဇာ္ဦးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးလည္း မရွင္းမရွင္းေတြျဖစ္လာလုိ႔
ေမးခြန္းေတြကေခါင္းထဲေရာက္လာပါတယ္၊ သူဟာ ယူနီေဖါင္း၀တ္ထားဆဲလူမုိ႔ လက္ရွိစစ္တပ္ထဲမွာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ရာထူးရွိေနသူတစ္ဦးလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္၊
အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း သူဟာဦးပုိင္လီမီတက္ရဲ႔ ဥကၠဌျဖစ္ေနတာမုိ႔ ဥကၠဌတစ္ဦးရဲ႔
ရပုိင္ခြင့္ေတြ လစာေတြရယူေနဦးမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္၊ တကယ္လုိ႔သူဟာ စစ္တပ္လစာ
ႏွင့္ကုမၼဏီလစာႏွစ္ခုစလုံးကုိယူထားရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့မွားေနပါျပီ၊ ဒီအခ်က္ကုိလည္းေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာမွာရွင္းရွင္းမေတြ႔ရပါဘူး၊ သူလုိ႔ပဲ အလားတူ
စစ္အရာရွိေတြက သူလုိပဲႏွစ္သီးစားေနရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္အလြန္နစ္နာရ
ပါတယ္၊ စစ္တပ္လစာစားျပီး စစ္တပ္အလုပ္ကုိမလုပ္ဘူးပဲ ေနလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ
ဥပေဒနဲ႔ညီရဲ႔လားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လူထုကုိေျဖေပးဘုိ႔လုိေနပါတယ္၊

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ပါ့မလား
သုံသပ္ခ်က္မ်ား

အစီရင္ခံစာ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကုိက ဦးပုိင္(စစ္တပ္)နဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႔ေရး
ေဒသခံလူထုကုိႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ေရးဟာ အဓိကျဖစ္ေနတာမုိ႔ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္မည္
ဆုိလွ်င္ ဦးပုိင္ကုိအေလွ်ာ့ေပးဆက္ဆံေနရမွန္း ခန္႔မွန္းၾကည့္လုိ႔ရႏိုင္ပါတယ္၊

ေကာ္မရွင္က လူထုအက်ဳိးစီးပြါးကုိ အေျခခံျပီးစဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ
မွာ ထင္သေလာက္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့မွန္းသိသာတယ္၊

(၁) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌါနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌါနအားလုံး၊ ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးကုိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္မႈမွကင္းရွင္းေစေရး၊
(၂)ဦးပုိင္ကုိစစ္တပ္ပုိင္ကုမၼဏီကေနလူထုပုိင္ကုမၼဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး၊
(၃)ဦးပုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႔လစာေတြကုိျပန္လည္စီစစ္ေရး၊
(၄)ေျမဟာဥပေဒကုိ လက္တစ္ျခားလုံးလုပ္ျပီး လယ္သိမ္းယာသိမ္းတာေတြရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး
(၅)ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(၈)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ  ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ စာခ်ဳပ္အသစ္မွာ
ျပန္ထည့္ေပးႏိုင္ဖုိ႔အေရးေတြအားလုံးဟာ
(၆) ႏိုင္ငံပုိင္သံယံဇာတေတြကုိ မသမာမႈျပဳလုပ္မႈမ်ားရန္ကေနကင္းေ၀းႏိုင္ေရး၊
(၇) လူထုနစ္နာခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ရရွိေရး
ဒါေတြအားလုံးဟာ ဒီေန႔လူထုကလုိအပ္ေနတဲ့ လုိလားခ်က္ေတြအထဲကပဲျဖစ္မယ္လုိ႔ လုံး၀ယုံၾကည္မိပါတယ္၊

မိမိအေနနဲ႔ေကာ္မရွင္ရဲ႔လုပ္ရပ္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္လက္ခံရန္ထက္ ေကာ္မရွင္က သူတုိ႔ေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္
ေဖၚႏိုင္ပါ့မလားဆုိတာကုိ ပုိျပီးသံသယရွိေနေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား၊

ကုိကုိဦး(တပ္ရင္း-၁၀၂)

ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကုိဒီလင့္မွာဖတ္လုိ႔ရပါတယ္၊
 https://www.dropbox.com/s/kp1ft8800gikawv/lpd_commission_report_12-03-13.pdf


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/21/2013 02:15:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.