[mrsorcerer:37722] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ဂ်ပန္မွ ျမန္မာသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား (ODA) ေပးအပ္မည့္ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/27
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ဂ်ပန္မွ ျမန္မာသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား (ODA) ေပးအပ္မည့္ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
To: lubo601@gmail.com"ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရမွာ"


ေရးသားသူ- အားမာန္

ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခင္ ဂ်ပန္က ျမန္မာသို႔ ေပးအပ္မႈ ကာလရွည္ ရပ္နားထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား (ODA)ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗ်ဴ႐ိုမွ ႐ွဴဂ်ီ မယ္လ္ဒါႏွင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေပးမယ့္ ODA က ဘယ္က႑ေတြအတြက္လဲ။
တစ္အခ်က္ကေတာ့ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအားလံုး သာယာ၀ေျပာေစဖို႔နဲ႔ ျပည္နယ္
နဲ႔တိုင္းေတြ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အထိ အတတ္ပညာေတြ သင္ေပးဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးတာက ဒုတိယအခ်က္ေပါ့။ နံပါတ္သံုးအခ်က္
ကေတာ့ ဒီစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္လာဖို႔ပါ။ အခုအားလုံး အာ႐ံုစူးစိုက္ေနတဲ့ ODA ကေနၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြေတြေပးမယ္။ လူတိုင္းကလည္း ဒါကိုစိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ယန္းကုေဋ ၅၀၀ ကို ODA ကေန ေခ်းေပးမယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ကုေဋ ၂၀၀ အလကားေပးမယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း ကုေဋ ၂၀၀ ထပ္ေပးမယ္။ ေပးမယ့္ ကုေဋ ၄၀၀ ထဲမွာ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ေတြ ဂ်ပန္ကေနလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးရာမွာ သံုးဖုိ႔လည္းပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ကုေဋ ၂၀၀ ေပးမယ္ဆိုတာျမန္မာႏိုင္ငံ ပထမဆံုးပဲ။ ဒီ့အျပင္
ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ အဲဒီပမာဏေလာက္ကုိ တစ္ခါတည္း အကူအညီ မေပးဖူးေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒါကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ႏိုင္ငံတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ကို ဘယ္ေလာက္အေလး
ထားတယ္ဆိုတာ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္မေန႔က အစည္း
အေ၀းလုပ္တယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ အားလံုးတင္ျပတာ အခုေျပာထားတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြ အားလံုးပါတယ္။ အခုဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိတ္၀င္စားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၀င္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသြားၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္တာေတြကို ODA ကေနတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ဖို႔ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။

အခုေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကုေဋ ၄၀၀ က အရင္ေခ်းမယ္ေျပာထားတဲ့ ယန္း ကုေဋ ၅၀၀ နဲ႔ တူလား။
ဒီဥစၥာက အသစ္။ ဒါက သတ္သတ္ပါ။ ကုေဋ ၅၀၀ ကို ေခ်းေပးမယ့္အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အရင္ အေႂကြးေဟာင္းေတြကို အကုန္လံုး ေလွ်ာ္လုိက္တာ။ ကုေဋ ၅၀၀ ကလည္း ေခ်းေငြအသစ္ပါ။ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီတုန္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားတုန္းကလည္း ဒီကုေဋ ၅၀၀ ေခ်းေပးမယ့္ဟာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သေဘာတူထားတယ္။ ကုေဋ ၅၀၀ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဓိက လုပ္ေပးရမယ့္ စီမံကိန္းက သံုးခုရွိတယ္။ တစ္အခ်က္က ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဖံြ႕ၿဖဳိးဖို႔အတြက္နဲ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးေနရာမွာ အသံုးခ်ဖို႔။ အဲဒီေနရာေတြမွာ အသံုးခ်ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါ အသံုးျပဳရမယ္။ ႏွစ္အခ်က္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဖူလံုဖို႔ေနရာမွာ အသံုးျပဳရမယ္။ စက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္မယ့္၊ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ျပန္ျပင္မယ့္ေနရာမွာ အသံုးျပဳဖို႔။ နံပါတ္သံုးကေတာ့ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွာ အသံုးျပဳဖို႔ပါ။

ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီလုိအကူအညီေတြ ေပးတာလဲ။
ဂ်ပန္အစိုးရကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရင္တုန္းကတည္းက စိတ္၀င္စားၿပီးေတာ့ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အကူအညီေတြေပးဖို႔ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး၊ ျပည္သူေတြအေပၚလက္ရွိ အစိုးရက အေနအထား ေျပာင္းသြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကူညီဖို႔ဆံုးျဖတ္တာပါ။ ႏွစ္အခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားေတြ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပၿပီး စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖဳိးေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရွိရင္ အေႂကြးေတြ ေလွ်ာ္မပစ္သလို ကုေဋ ၅၀၀ လည္း ထပ္ေခ်းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ODA ေပးတာလည္း ဒါေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အနာဂတ္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဟာ လြတ္လပ္ၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေထာက္အပံ့မွမယူရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေပၚလစီက အခုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ေနာင္လည္း ဒီလိုပါပဲ။

ဂ်ပန္ရဲ႕ ODA ကို အာဆီယံမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြက အမ်ားဆံုး ရေနပါသလဲ။
ပထမဦးဆံုး အင္ဒိုနီးရွား ေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေနာက္ ဗီယက္နမ္။ အခုလက္ရွိ စီးပြားေရးတိုးတက္သြားလို႔ ေထာက္ပ့ံမႈ မေပးေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆိုရင္ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကို ODA ေပးခဲ့တဲ့ သမိုင္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားက အမ်ားဆံုးရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာလတိုအတြင္းမွာ အမ်ားဆံုး ေပးတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆံုးပဲ။ အျခားႏိုင္ငံေတြ ေပးတာမ်ားတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းေတြ ေပးခဲ့တာ။

ဂ်ပန္ရဲ႕ ODA ေပးခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖဳိးေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ODA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေပးခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဟိုလိုလုပ္၊ ဒီလိုလုပ္ဆိုၿပီး ေျပာမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ဒီလိုဒီလို အေတြ႕အႀကံဳေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ဖိအားေတြေပးၿပီး ဟိုဟာလုပ္၊ ဒီဟာလုပ္ မေျပာပါဘူး။ အဓိကလုပ္ရမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အႀကံဉာဏ္ေတြေပးမယ္။ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေပးမယ္။

အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ႀကံဳရေသးလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေကာင္းေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတာက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လမ္းေတြျပင္တယ္။ အခ်ိန္မီမၿပီးဘူး။ အဲဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာလဲဆိုရင္ စီမံကိန္းေတြလုပ္တဲ့အခါ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လူေတြက အစီအစဥ္ေတြမသိဘူး။ ဟိုဟာမသိဘူး၊ ဒါမသိဘူး ေျပာတာေတြ၊ အခ်ိန္မေလးစားတာတို႔၊ မတိက်တာတို႔မ်ဳိးေတာ့ ႀကံဳရတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက လုပ္တဲ့အလုပ္ကို တာ၀န္ယူတယ္။ ေနာက္ ဟုိကုန္ၾကမ္းမရလို႔၊ ဒီကုန္ၾကမ္းမရလို႔၊ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဥပမာထားပါေတာ့၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ဆိုလို႔ရွိရင္ အခ်ိန္မီမေရာက္တာတို႔၊ ေက်ာက္က အခ်ိန္မီမေရာက္တာတို႔ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈေတြေတာ့ ႀကံဳရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက စၿပီးအစီအစဥ္ဆဲြတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကတည္းက အဲဒါေတြကို ထည့္တြက္ၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ကို မစခင္မွာ အရမ္းၾကာတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လုပ္ၿပီဆိုရင္ တိတိက်က်လုပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ODA ေပးရာမွာ အၿမဲတမ္း အေျပာဆိုခံရတယ္။ အရမ္းၾကာတယ္။ ဘယ္ေတာ့ေပးမွာလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ရမွာလဲလို႔ ODA ရမယ့္ ႏိုင္ငံေတြက သိခ်င္ေနၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္က ODA ေပးဖို႔အတြက္ကို အေသးစိတ္ စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေအာင္တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္ အခ်ိန္နည္းနည္းၾကာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အေသးစိတ္ၿပီးဆံုးတဲ့အထိ တာ၀န္ယူလုပ္ေပးတာ။ ဒါဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒႆနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီေတြ ေပးတဲ့အခါ ေပးလိုက္တယ္၊ ၿပီးသြားၿပီ၊ ဒီလုိပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆိုးက်ဳိးေတြမရွိေအာင္ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့မွ အကူအညီေပးတာပါ။ ဒါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ODA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေပးတဲ့ စံေပါ့။

အကူအညီေတြ ေပးထားၿပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားမွာမ်ဳိးကိုေရာ စိုးရိမ္မိလား။
စိုးရိမ္မႈမရွိဘူးလို႔ေျပာရင္ လိမ္ညာရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒီစိုးရိမ္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္လုပ္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားထားတယ္။ စိုးရိမ္တယ္၊ စိုးရိမ္တယ္ဆို ဘာမွလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကေန ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းေတြ ဆဲြေနတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ဆိုၿပီး ေလာေလာဆယ္ဆဲြေနတုန္းပဲဆိုၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရကို ေျပာထားတယ္။ အဓိကလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ဘာေတြဆိုတာ လက္ေတြ႕ဘာမွ မသိရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ အကူအညီေပးရာမွာ ျမန္မာအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ မေတာင္းလို႔ ရွိရင္ ေပးလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဒီလိုလုပ္ပါ၊ ဟိုလုိလုပ္ပါဆိုၿပီး စီစဥ္ၫႊန္ၾကားလို႔မရဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက ဘာလုပ္ခ်င္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေျပာမွ ကူညီလုိ႔ရမယ္။ ဥပမာ ေလာပိတဆိုလည္း ေလာပိတကို ျပန္လည္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္၊ အဲဒီအတြက္ အကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါ ၊ အဲဒီလိုေျပာမွ။ အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီဖုိ႔ေစာင့္ေနရတာ။ ျမန္မာျပည္က ဆႏၵမရွိရင္ ဘာမွလုပ္ေပးလို႔မရဘူး။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာမ်ားေျပာစရာရွိလဲ။
သီလ၀ါက သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကေန ဂ်ပန္အစိုးရကို တိုက္႐ိုက္အကူအညီေတာင္းလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက အေလးေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ဒီသီလ၀ါစီမံကိန္း ၿပီးသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားထားတာက သီလ၀ါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက ဦးေမာ့ေထာင္တက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္တယ္ေပါ့။ ေနာက္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ေတြလည္း အလုပ္အကိုင္ရလာမယ္။ စား၀တ္ေနေရးေတြ အဆင္ေျပလာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

မေန႔တုန္းက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတာ။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းေခါင္းစဥ္က ဘာလဲဆိုေတာ့ သီလ၀ါစီမံကိန္းကို အစစအရာရာ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ဘက္အပိုင္းကေနၿပီးေတာ့ JICA အဖဲြ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/28/2013 10:59:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.