[mrsorcerer:37729] !! ရွာမွ ရွားတဲ႕ သာသနာ႕ အာဇာနည္ !!!

!! ရွာမွ ရွားတဲ႕ သာသနာ႕ အာဇာနည္ !!!
•••••••••••••••••••••••••••••

ကြ်န္ေတာ္ မေန႕ က 27.3.2013 ရက္ေန႕ မွာမိထၳီ
လာျမိဳ႕ ကို အစြန္းေရာက္အႀကမ္းဖက္သမား မ်ား
ရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႕ အိုးမဲ႕ အိမ္မဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြ ေသ
ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ႕ ရတဲ႕ ဒုကၡသည္ေတြထံ မႏၲေလး
ျမိဳ႕ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္တဲ႕ ကူညီ လွဴ
ဒါန္းတဲ႕ အဖြဲ႕ နဲ႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ ပါတယ္ မအမာနီ ကို
ညီညီေက်ာ္တို႕ နဲ႕ ပတ္သက္ခင္မင္ပီး လိုက္ပါ ခဲ႕
တာပါ ဒီခရီးစဥ္ မွာ စိတ္မေကာင္းရာ ျမင္ ကြင္း
ေတြ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႕ ဝမ္း
နည္းပူေဆြးေနေသာ မ်က္နာ မ်ားနဲ႕ ဒုကၡ သည္
ေတြ ျမင္ေတြ႕ ခဲ႕ ရေတာ႕ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ ခဲ႕ ပါဘူးဒီ
အထဲ ကမွ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္တခု
နဲ႕ ေတြ႕ ႀကံဳ ခဲ႕ ရပါတယ္ အဲဒါကဘာလဲ ဆိုရင္ ဒီ
အေရးအခင္း မွာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ညီ အကို
ေမာင္ႏွမ မ်ားကို ဖြက္ထားျပီ ကယ္ဆယ္ ခဲ႕ ႀက
တဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းသံဃာေတြ နဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္
အခ်ိဳ႕ နဲ႕ ေတြ႕ ဆံုခဲ႕ ရလို႕ ပါ ဒီအထဲ ကမွ အစၥလမ္
ဘာသာဝင္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ကယ္ဆယ္
ကူညီခဲ႕ တဲ႕ သံဃာေတာ္တစ္ပါးနဲ႕ ေတြ႕ ဆံုခဲ႕ ရပါ
တယ္ အဲဒီသံဃာေတာ္ရဲ႕ ဘြဲ႕ အမည္က ဦးဇင္းဦး
ဝိသုဒၶ ေခၚ ဦးဇင္းဦးပိန္ ပါမိထၳီလာျမိဳ႕ သာယာေအးရပ္ ရတနာဦးေက်ာင္းတိုက္ကပါ အေရးအ
ခင္းျဖစ္လို႕ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္လာတဲ႕ အစၥလမ္
ဘာသာဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ( ၈၀၀ )ေက်ာ္ရဲ႕ အ
သက္ကို ကယ္ဆယ္ခဲ႕ တာပါ အေရးအခင္း ျဖစ္
ေနစဥ္အတြင္း ဦးဇင္းရဲ႕ ေက်ာင္းတိုက္ကို ထြက္
ေျပးခိုလံုလာႀကတဲ႕ ဒုကၡ သည္ေတြ ေနာက္ ကို
လိုက္လာႀကတဲ႕ အႀကမ္းဖက္ လူရမ္းကားေတြကို
ဦးဇင္း က "မင္းတို႕ သူတို႕ ကိုသတ္မယ္ဆိုရင္ ငါ႕
ကိုအရင္သတ္ပါ ပီးမွ သူတို႕ ကိုသတ္ပါ " ဆိုတဲ႕
စကားတစ္ခြန္း နဲ႕ ကယ္တင္ လိုက္နိုင္ခဲ႕ တာပါ
ကြ်န္ေတာ္ ဒီစကားေတြ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြႀကား
ရေတာ႕ အရမ္းကိုဝမ္သာႀကည္ႏူးမိပါတယ္ ဒါဟာ
ဦးဇင္း ဦးပိန္ရဲ႕ လူသားဆန္တဲ႕ တနည္း ဗုဒၶရဲ႕ သား
ေတာ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သတၱဝါ ေတြရဲ႕ အ
သက္ကို ကယ္ဆယ္ခဲ႕ တာဟာ လူသားတစ္ဦးအ
ေနနဲ႕ ေရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႕ ပါ ဂုဏ္
ယူဝမ္းေျမာက္ ျဖစ္ရပါတယ္ ရဟန္း သံဃာ ေတာ္
တစ္ဦးအ ေနနဲ႕ ကိုယ္႕ ရဲ႕ ဘာသာဝင္ေတြ အေပၚ
တင္မက အျခားဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ကိုပါေမတၱာ
ထားနိုင္တာကို ျပသခဲ႕ ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ဒါ႕ အ
ျပင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တစ္ပါးဟာ မိမိဘာသာဝင္
ေတြတင္ေလးစား ေနရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး အ
ျခားဘာသာဝင္ မ်ားကလည္းေလးစားႀကည္ညိဳဖို႕
လိုပါတယ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ညာဏိသရနဲ႕ အျခား
ေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္အခ်ိဳ႕ ကို ျမန္မာ
ကသာမက ကမၻာ ကပါ ေလးစားႀကည္ညိဳပါတယ္
ဒီလိုေလးစားႀကည္ညိဳ မွလည္း သာသနာ႕ ဂုဏ္
ေရာင္ထြန္းေျပာင္မွာပါ ယခု ဦးဇင္းဦးပိန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္
အေပၚ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြက
အထူးပင္ေလးစားႀကည္ညိဳ ေနႀကပါတယ္ ဒါဟာမိ
မိဘာသာဝင္ေတြ တင္သာမက အျခားေသာဘာ
သာဝင္ေတြ ကပါ ေလးစားႀကည္ညိဳ တဲ႕ သံဃာ
တစ္ဦး အျဖစ္ ဦးဇင္းဦးပိန္ ေရာက္ရွိသြားခဲ႕ ရျခင္း
ပါ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းကိုေလးစားႀကည္ညိဳမိပါတယ္
ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ သားေတာ္တစ္ဦးပီသစြာ ေမတၱာတ
ရားကို ျပသခဲ႕ တဲ႕ ျဖစ္ရပ္တ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ ဒီခ
ရီးစဥ္ကို လိုက္ပါခြင္႕ ရခဲ႕ တဲ႕ အတြက္ မအမာနီ ႏွင္႕
ကိုညီညီေက်ာ္တို႕ ကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ ဒီခရီး
စဥ္မွာ အာရွ အလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္နဲ႕ အတူ
နိုင္ငံ ျခားသား သံဃာေတာ္ ႏွစ္ဦးလည္း လိုက္ပါ
ခဲ႕ ပါတယ္ အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္ႀကီးကို
လည္းရွိခိုးဦး ခိုက္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ ဘုရား ရဲ႕
လူမႈ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြ နဲ႕ ပရဟိတလုပ္
ငန္း ေတြ အတြက္လည္း မ်ားစြာ ပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္း
ေျမာက္ရပါေႀကာင္း ေျပာႀကားပါရေစခင္ဗ်ာ အခါ
အခြင္႕ သင္႕ ရင္ ေနာက္ထပ္ သြားေရာက္ပါဦးမယ္

အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းေအးျမႀကပါေစ
လူအျခင္းျခင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကင္းေဝးႀကပါေစ

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.