[mrsorcerer:37748] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွ ( အပုိင္း-၁၀၂ )---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/29
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွ ( အပုိင္း-၁၀၂ )
To: lubo601@gmail.com


''မန္းခြား'' ေရာက္လာၿပီးကဲ ''မန္းခြား'' ဒီဓာတ္ပံုထဲက အေလာင္းက သခင္ တင္ထြန္းလို႔ ဘာေၾကာင့္ မင္းေျပာႏုိင္ ရသ လဲလုိ႔ ေမးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ပအုိ႔ဝ္တာကလယ္ အဖဲြ႕က တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံမွာ စစ္ပညာသင္ၿပီး ျပန္လာသည္။
သခင္ တင္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး ဗကပ အေဝးေရာက္ သခင္ ဗသိန္းတင္ ထံကႏႈတ္ျဖင့္ မွာလုိက္သည့္ သတင္း စကားမ်ား သြားေျပာၿပီး သခင္တင္ထြန္း စခန္းမွာ တစ္ည အိပ္ခဲ့သည္။ ျပန္အထြက္တြင္ တပ္မေတာ္က ပိတ္ဆို႔ ထားသည့္ စစ္ေၾကာင္းကို ေရွာင္ရင္း ေက်ာက္မဲဘက္ အေရာက္မွာ ခလရ(၂၂) ပိတ္ဆို႔တဲ့ တပ္စုႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး တုိက္ပဲြျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က သံုးေယာက္က်ဆံုး ကြၽန္ေတာ့္အား ဖမ္းဆီးမိၿပီး ႏွစ္ေယာက္ပဲ လြတ္သြားသည္။ ဤသူ တို႔ ႏွစ္ေယာက္လည္း ခလရ(၂၂) ဖမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။ ဒါေၾကာင့္ သခင္ တင္ထြန္းႏွင့္ ဇနီး ခင္မေလး တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္တစ္ေန႔ ကကၾကည္းသို႔ သခင္ တင္ထြန္း အေၾကာင္း သတင္းပို႔ၿပီး ရဟတ္ ယာဥ္ျဖင့္ ''မန္းခြား'' ကို ေခၚကာ အေလာင္းကို သြားၾကည့္သည္။

သခင္တင္ထြန္းဟု ထင္သည့္ အေလာင္းအား စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗုိလ္ဘခ်စ္က ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္၍ ေျမျမႇဳပ္ ခုိင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ သခင္တင္ထြန္း အေလာင္းေဖာ္ၿပီး ၾကည့္သည့္အခါ ႐ုပ္မပ်က္ဘဲ ေတြ႕ရသျဖင့္ ''မန္းခြား'' ကခ်က္ခ်င္းပင္ သခင္တင္ထြန္း ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။ ေတာထဲ ေတာင္ေပၚတြင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္၍ က်ဆံုးေသသည့္ အေလာင္းမ်ား ဆီသို႔ ယင္မည္းႀကီးမ်ား ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာ တတ္ၿပီး ေသသည့္ အေလာင္း၏ မ်က္စိမွစ၍ အသားႏုတို႔အား ယင္မည္းႀကီးမ်ား စားသျဖင့္ ႐ုပ္လံုးေဖာ္၍ မရၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္တင္ထြန္း အေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဗကပ ဗဟုိခဲြအား တုိင္းမွဴး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တုိက္ခုိက္ရာမွ အံထြက္သြားသည့္ က်န္ဗကပ တုိ႔ကို ေလးဖက္ ေလးတန္မွ စစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အတြင္းစည္း၊ အျပင္စည္းမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ တင္ထြန္း ဗဟုိခဲြ အဖဲြ႕အားလံုး တစ္ပတ္အတြင္း ဗကပ သံုးေယာက္မွ အပတစ္ေယာက္ မက်န္အားလံုး ရရွိခဲ့သည္။

လြတ္ထြက္သြားသည့္ သံုးေယာက္မွာ ဗကပ ဗဟုိဆက္သား ဦးေဒါင္းႀကီး၊ သခင္တင္ထြန္း သမီးႀကီး ဝါဝါႏွင့္ သမီးငယ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ သခင္တင္ထြန္း စခန္းစ၍ အတုိက္ ခံရသည္ႏွင့္ ေျခဦးတည့္ရာ လွ်ဳိႀကီးထဲ ဆင္းေျပးၾက သည္။ ေနာက္ အဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ ကဲြသြားေတာ့သည္။ တစ္ဖဲြ႕က သခင္တင္ထြန္း ဇနီးခင္မေလး၊ အခ်က္ျပစက္က နန္ယန္ေက်ာင္း မွ ေတာခုိေက်ာင္း ဆရာ၊ ေနာက္တစ္ဖဲြ႕က ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ ဆက္သား လမ္းျပ ဦးေဒါင္းႀကီးႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္၊ ေနာက္ တစ္ဖဲြ႕က နန္ယန္ေက်ာင္းမွ ေတာခိုသြားသည့္ တ႐ုတ္ေက်ာင္း ဆရာမႏွင့္ ၁၅ ေယာက္ ျဖစ္ၾကၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ သို႔ ေျပးၾကသည္။

ပထမဆံုး သခင္တင္ထြန္း အဖဲြ႕ႏွင့္ ခလရ (၅၇)မွ ဝိုင္းထားသည့္ ကြန္မန္ဒို အဖဲြ႕ႏွင့္ စ၍တုိက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ သခင္တင္ထြန္း ဇနီးႏွင့္ ေျခာက္ေယာက္ကို ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရသည္။ ေနာက္ဒုတိယ အဖဲြ႕သည္ ေျခဦး တည့္ရာ လွ်ဳိေျမာင္ထဲ ဆင္းေျပးရာ ဝက္ဖြီရြာနား ေရာက္ေသာအခါ တပ္မေတာ္က ဝုိင္းထားသည့္ အတြက္ နီးစပ္ရာ စစ္ေၾကာင္းသို႔ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္သည္။ တတိယ အဖဲြ႕မွာ သခင္တင္ထြန္း သမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဗကပ ဗဟုိဆက္သား ဦးေဒါင္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ဦးေဒါင္းသည္ နယ္ေျမ အလြန္ကြၽမ္းသည္။ သခင္တင္ထြန္း သမီးငယ္ကို ထမ္းၿပီး လမ္းျပလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းျပကာ မႏၲေလးတုိင္း ျမစ္သားၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းသြားၾက သည္။ ျမစ္သားၿမိဳ႕မွ သခင္တင္ထြန္း၏ ဇနီး ခင္မေလး၏ မိဘမ်ားရွိသည့္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕သို႔ သြားၾကၿပီး ေရႊဘုိတြင္ သခင္တင္ထြန္း၏ သမီးငယ္ကို သူတို႔၏ အဘုိးအဘြား ထံတြင္ အပ္ခဲ့ၿပီး သမီးႀကီး ဝါဝါကို ဗကပ ဗဟုိလမ္းျပ ဦးေဒါင္းႀကီးမွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဗကပ ဗဟုိနဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပို႔သည္။

သခင္တင္ထြန္း တို႔ရဲ႕ ဗကပ ဗဟုိခဲြကို တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းကို တင္ျပသည္။ အဖဲြ႕ကြဲသြားသည့္ က်န္ဗကပ တို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိေစကာမူ ထမင္းငတ္ၾကၿပီး ေက်းရြာမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ လက္နက္မ်ား ခ်ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္အား ရင္ဆုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ မုိးလံုးဟိန္း ဗကပ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ စီမံခ်က္ႀကီးသည္ ''ပန္က်ဳံး'' တုိက္ပြဲမွစ၍ ၿပိဳပ်က္ရေတာ့သည္။

ဤအင္ေတာ ေက်ာက္ဂူအတြင္း အေျခခ် လႈပ္ရွားေနသည့္ ဗကပ ဗဟိုခဲြအား တပ္မေတာ္မွ တစ္ေယာက္ မက်န္ တုိက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာ ယူစရာ ေတြကလည္း မ်ားသည္။ ဤယူရမည့္ သင္ခန္းစာ မ်ားသည္ ေနာက္ဆက္ လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမည့္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါ) စာေရးသူတို႔ တပ္စုမွဴး ဘဝမွ ယခုတုိင္းမွဴး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရသည္ အထိ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရး သာ ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္းသူ တို႔ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ရသည့္ စစ္ဆင္ေရး ေတြကေတာ့ မနားတမ္း ႏွစ္ေပါင္း သံုးေလး ဆယ္ ေရာင္စံု သူပုန္တို႔အား တိုက္ခဲ့လင့္ကစား ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္း သူေတြ ကလည္း မကုန္ႏုိင္၊ ဤကဲ့သုိ႔ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ၊ ထပ္ကာေခၚၿပီး တုိက္ခဲ့လင့္ကစား ေရာင္စံု သူပုန္ေတြ ကေတာ့ တုိက္ပြဲတြင္ က်ဆံုး ဖမ္းဆီးရမိ၊ လက္နက္ခ်၊ ဒဏ္ရာရသည့္ ကိန္းဂဏန္း ကေတာ့ အလြန္မ်ားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရာင္စံု သူပုန္ေတြက မကုန္ႏုိင္ပါလား။ ရွင္သန္ၿမဲ ရွင္သန္ေနသည္။ ေဗဒါေတာ ကြၽဲဆင္း သကဲ့ သို႔ ဒီေဗဒါေတာ ကြၽဲဆင္းသည့္ အခါ ကြၽဲမွ တုိက္႐ိုက္ နင္းမိသည့္ ေဗဒါကေတာ့ ေရထဲျမဳပ္၊ ေျမႀကီးထဲ ဝင္ကုန္သည္။ က်န္ေဗဒါ ကေတာ့ ကြၽဲဆင္းသည့္ အခါ ကြၽဲရဲ႕အရွိန္ေၾကာင့္ ကြဲၿပီး ေဘးေရာက္ကုန္သည္။

ကြၽဲကုန္းေပၚ ျပန္တက္သြားသည့္ အခါေတာ့ ေဗဒါ ေတြကေတာ့ ယခင္ အတုိင္းပင္ ရွိၿမဲရွိဆဲ။ ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္း သူေတြလည္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးက စစ္ဆင္ေရး အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စစ္ဆင္ ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တုိက္လာသည့္ အခါ ေဗဒါပင္ေတြလို တုိက္ပြဲမွာက်၊ ဒဏ္ရာရ၊ ဖမ္းဆီးရမိ၊ အလင္း ဝင္ၾက၊ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရး အခ်ိန္ေစ့လို႔ အလွည့္ တာဝန္ၿပီးသည့္ အခါ အနားရသည္။

ေနာက္အသစ္ တစ္တပ္က အလွည့္က် စစ္ဆင္ေရး ဝင္ရျပန္သည္။ အလွည့္ၿပီးေတာ့ နားႏွစ္ေပါင္း သံုးေလး ဆယ္ကေတာ့ စစ္ဆင္ေရး သံသရာ လည္ခဲ့သည္။ စာေရး သူတို႔ပင္ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အခ်ိန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အဂၤလိပ္ ကိုတိုက္၊ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကို တိုက္ခဲ့ ဒီတုန္းကေတာ့ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခု ျပည္တြင္း ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္း သူၾကေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္း သူေတြက မကုန္ႏိုင္၊ အစပိုင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေတြကို အေတာ္ သိမ္းထားၿပီး စိုးမိုးခဲ့ေသးသည္။ ရန္ကုန္ အစိုးရဟုပင္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းစာေတြက သမုတ္ခဲ့ေသးသည္။

အမွန္ပင္ ရန္ကုန္ေလာက္ပဲ အစိုးရမွာ က်န္ေတာ့သည္။ ဒီအခ်ိန္ တပ္မေတာ္ကပဲ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ စေတး ခံခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ေတြ ျပန္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ၿပီးေတာ့ ေသာင္းက်န္းသူ လက္က ျပန္ သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒါေပမဲ့ ေသာင္းက်န္း သူတို႔ကေတာ့ ရွိၿမဲရွိဆဲ၊ စီးပြားေရးလည္း ေဇာက္ခ် မလုပ္ႏိုင္၊ ပညာေရး လည္း ေက်းရြာၿမိဳ႕ ေတြက စာသင္ေက်ာင္း ေတြကို ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ က်န္းမာေရး ကိုလည္း ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံေရး မွာလည္း သူတို႔ဝါဒႏွင့္ အစိုးရဝါဒ မတူသည့္ အတြက္ လူထုကေတာ့ ေျမဇာပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ၿမ၀တီမွကူးယူေဖာ္ၿပသည္


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/30/2013 12:17:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.