ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္မ်ားတြင္ နုိင္ငံျခားသား တည အခမ့ဲ တည္းခြင့္ျပဳမည္ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ဝဝ၄ မတ္ ၂၁၊ ၂ဝ၁၃ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ေရာက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္သည့္ ေနရာ အနည္းငယ္ထဲတြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာလည္း ထိပ္တန္းက ပါဝင္သည္ (ဓာတ္ပုံ - မုိးမခ) ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ နုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ၾကရန္ မက္လုံးေပးသည့္အေနျဖင့္ အခမ့ဲ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားကုိ ၃ လ ၾကာ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း ဗုဒဟူးညပုိင္း ရုပ္သံသတင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားသည္။ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လတုိ႔တြင္ နုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ကုိ ေလဆိပ္မွ ဟုိတယ္အထိ အခမ့ဲ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဟုိတယ္တြင္ နံနက္စာ အပါအ၀င္ အခမ့ဲ တစ္ညတည္းခြင့္ [...]

Read more of this post