လင္းေႏြးအိမ္ မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွာ ယူေရနီယံသိုက္ရွိလို ့ အိမ္ေတြဖ်က္ရမယ္တဲ့။ သတင္းစာဖတ္ရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့အခါ မက္ခဲ့တဲ့အိပ္မက္ေျပာပါတယ္။ မေအးနက္နဲ ့သြဲ ့သြဲ ့ဝင္းေရ ဒီႏွစ္ ဂရမ္မီဆုရသြားတဲ့ Fun အဖြဲ ့ရဲ့ ငါတို ့ဟာႏုပ်ဳိတယ္ သီခ်င္းသာသီဆိုၾက။ ဟန္ဝင္းေအာင္ မင္းဟာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ျဖစ္တယ္ ေရာ့--ဒီမွာ We are young… Tonight, we are young So let's set the world on fire We can burn brighter Than the sun သတင္းစာဖတ္ၿပီးရင္ We are young ကို ဆိုျဖစ္ေအာင္ဆို ၿပီးေတာ့ ငိုျဖစ္ေအာင္ငို။

Read more of this post