အနုံညာတကဗ်ာ ေဇမိွဳင္း၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၃             ေျမသားထဲမွာ             အက္ဆစ္ေတြျပန္ ့ေနလုိ ့မို ့             ငါ့ႏြားေလးကို             ေရရွာတုိက္ေနရတာပါကြာ။ လယ္သမား ႏြားနဲ ့ဖက္ေနရတာပါကြာ လူစာမရွိေပမဲ့ ႏြားစာေတာ့ရွိဖုိ ့လုိတယ္ ခမ်ာေတြမယ္ ၾကံဳတဲ့ေရေသာက္ ၾကံဳတဲ့အႏွံစား သြားေတြလဲတုံးကုန္ျပီထင္ပါ့။             ေတာင္မရွိေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္မလဲတဲ့             ေမးရက္ပေလတယ္             ေသခ်ာတယ္             ဒီေတာင္ကိုခုခံေရးနဲ ့             ဒီေတာင္ကိုအလြဲသုံးေရး             ထပ္ေျပာမယ္             လယ္သမား လယ္မရွိရင္             ငုိ ငုိ ငုိ……             သူရင္းငွား             ေျမမရွိရင္ လယ္မရွိရင္             ငုိ ငုိ [...]

Read more of this post