ၿငိမ္းခ်မ္းေအး မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၃  "The Dictator" ဆိုတဲ့ မႏွစ္က ထြက္တဲ့ အေမရိကန္ ဟာသရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ဖူးၾကမလား.. မသိဘူး..။ ရုပ္ရွင္ဟာ ဝါဒီယာဆိုတဲ့ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းက စိ္တ္ကူးယဥ္တိုင္းျပည္တခုမွာ အာဏာရွင္ႀကီးတပါးဟာ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို အစျပဳၿပီး ဇာတ္လမ္းေက်ာရိုးျပဳထားတယ္။ ဝါဒီယာအာဏာရွင္ႀကီးဟာ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံႀကီးေတြလို႔ဆိုၾကတဲ့ အေနာက္ကမၻာက တိုင္းျပည္ႀကီးေတြနဲ႔ အျမဲလိုလို အေျခအတင္ ကေတာက္ကစ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ သူဟာ သူ႕ရဲ႕ အဖတိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကို အျမဲလိုလို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးေစာ္ကား ရန္စေနတဲ့ ကိုလိုနီလက္သစ္ ဝါဒီ ျပည္ပ အေနာက္ရန္သူကို အန္တုႏို္င္ဖို႕ရာႏူကလီယား လက္နက္ဆန္းႀကီး ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေနတယ္။ ဒီလုိ ပိုင္ဆိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစား [...]

Read more of this post