ကမာပုုလဲ မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၃ ၁၅ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ခရစ္စတိုဖါ ကိုလံဘတ္ ဆိုတဲ့ အီတလီႏိုင္ငံဖြား နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီသမားႀကီးဟာ အေမရိကကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္ အဲဒီကေန စလို႔ေပါ့ ….။ ေနာက္ေတာ့ …. အေမရိကကို အဂၤလိပ္ ေျမရွင္ႀကီးေတြ ေရာက္လာတယ္ (အမွန္က ထြက္ေျပးလာၾကတာ) လူကို သားေကာင္လို အမဲလိုက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အာဖရိကန္ လူမည္းေတြ ေရာက္လာၾကတယ္ အိႏၵိယအေနာက္ဘက္ျခမ္းက လူမည္းအခ်ဳိ႕လည္း ပါမယ္ထင္တယ္ ေရာက္လာၾကတယ္ အေမရိကကို ေရာက္လာၾကတယ္။ ၁၈၆၁ မွာ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တယ္ ၁၈၆၅ မွာ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆံုးတယ္ စစ္ႏိုင္ သမတ လင္ကြန္းက ေက်းကၽြန္စနစ္ကို ဥပေဒျပဳ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္ ဒီေတာ့ [...]

Read more of this post