ကာတြန္းေ၀ယံ(ေတာင္ၾကီး) - လူကုုန္ကူးတယ္ဆိုုတာ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၃

Read more of this post