သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၅၊ ၂၀၁၃ ၁၉၆၂ မတ္လ ၁ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာ့အသံ၌ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ဒုတိယေန႔ကုုိ က်င္းပေနစဥ္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဒုတိယေန႔ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းမွ်အၾကာ ည(၁၂)နာရီတြင္ မဂၤလာဒံုတပ္နယ္မွ စစ္တပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ တိတ္တဆိတ္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူေရးအတြက္ ပထစအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဖမ္းဆီရန္ ႏွင့္ အခ်က္အျခာဌာနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စစ္တပ္အဖြဲ႕မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳမီ ရက္အနည္းငယ္ကပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ႏွင့္ [...]

Read more of this post