ေဆာင္းလူ မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ဟုိႀကိဳး တပ္ရ ... ဒီႀကိဳး တပ္ရ ... ဆြဲဆန္႔လုိက္ရမလား ... ေခြေခါက္လုိက္ရမလား ... ျပန္႔က်ဲက်ေနတဲ့ ႀကိဳးေတြ စိတ္နဲ႔အတူ ဒေရာေသာပါး ....။ လူေတြေျပာတဲ့ ဟုိႀကိဳး ..ဒီႀကိဳး ... သူတုိ႔အေပၚမွာ က,ခ်င္သူေတြရွိသလုိ ... လမ္းေလွ်ာက္သူေတြရွိတယ္ ...။ .... ..... ... ႀကိဳးဆြဲခ်င္သူေတြရွိသလုိ တခ်ဳိ႕ .. တခ်ဳိ႕ၾက ႀကိဳးေလးကုိ ခုိ ... အုိ ... ယီးေလးယုိ .. ယီးေလးယုိတဲ့ ....။ ေခါင္းကေစာင္း ... လည္ကေစာင္း .... အ၀င္လား .. အထြက္လား ... စမ္းတ၀ါး၀ါးမွာမွ တလိမ္ပူး .. [...]

Read more of this post