ကမာပုုလဲ မတ္လ ၃၀၊ ၂၀၁၃ စာမတတ္ခဲ့ဘူး လက္ပန္ေတာင္းေတာင္သူ ... ။ စာတတ္ခဲ့တယ္ ေရႊလင္ပန္းနဲ႔ အခ်င္း ေဆးခဲ့သူ ...။ လက္ပန္ေတာင္း ေတာင္သူ မိခင္ေတာင္တန္းႀကီးေတြေပ်ာက္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ေပ်ာက္ ဘ၀ အနာဂတ္ပါ ေပ်ာက္မယ့္အျဖစ္ ... စာမတတ္တဲ့ အျပစ္တဲ့လား ...။ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ၈၈၈၈ ေခတ္တဲ့ လူထုဟာ စာမဖတ္လို႔ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ေခါင္းေဆာင္အစစ္ကုိ မေရြးခ်ယ္တတ္ခဲ့ဘူး ။ ။ ၀န္ခံခ်က္။ ။ ကဗ်ာသမား ခ်ဳိစိမ့္ (ေဇမႈိင္း) ရဲ႕ "ရင္ကြဲပက္လက္" ကဗ်ာကုိဖတ္ၿပီး ကဗ်ာအေၾကာင္း ကဗ်ာသမား သစ္ေကာင္းအိမ္နဲ႔ ပြားမိ ရာက ဒီကဗ်ာကုိေရးျဖစ္တယ္ ...။

Read more of this post