ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) မတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ● ဇာဝါရီ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္က ေရးျခစ္ထားတဲ့စာၾကမ္းကို အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လကေတာ့ "သမိုင္းလရာသီ ေဖေဖၚဝါရီ" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပတဲ့ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား (လူမည္း) သမုိင္း နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားေန႔အေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒီလမွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသမိုင္းလ (womenshistorymonth.gov) အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း တင္ျပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြနဲ႔ ပိေနတာရယ္၊ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါး အၿပီးသတ္ေရးဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရလုိ႔ အခ်ိန္မီ မတ္လမကုန္ခင္မွာ ႀကိဳးစားၿပီး အဆံုးသတ္ေရးလိုက္ရတယ္။   ● အမ်ဳိးသမီးသမုိင္းလ ဘယ္ကစ သမိုင္းဦးစကတည္းက ေယာက်္ားသားမ်ားနဲ႔အတူ လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို [...]

Read more of this post