ေတာင္သူၾကြယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားစာ ကယ္ပါတိုုင္းသား၊ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၃                 ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ဧရာမလယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဇကမၻာခင္ေရႊမွေဇေလးမ်ားႏွင့္၊ ထူးေတဇမွ ထူးထူးေလးမ်ားႏွင့္၊ယုဇနေဌးျမင့္မွ ယုဇနေလးမ်ားႏွင့္ "ေျမယာမ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း" ေတးသရုပ္ေဖၚျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္၀င္ အဲေလ ေတာ္၀င္၀င္းေအာင္မွ "စာရင္းေမွာင္ခ် အရွင္းေဖ်ာင္ၾက" ဟစ္ေဟာ့ေတးသစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  သမီးမလိုင္ယိုမ်ား၏ ဦးပိုင္ဗိုလ္မ်ားက "ဒို႔ဗိုလ္ေလးမ်ားဆိုသေလ ေျမေလေလ"ေအာ္ပရာႀကီးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္ေဘာင္မွ "နလံမေထာင္" မီးရွဴးမီးပန္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယခု ေန႔ခ်င္းညခ်င္းပင္ နာမည္ေရာင္ကိုင္းလာေသာ"ေအာ္ခ်က္"ေဒါက္တာျမင့္စိန္ႏွင့္ သူ႔ရဲမ်ားက ေသနတ္ ဒုတ္ ဘတ္ခြ ဓားတို႔ျဖင့္လယ္သမားမ်ားအား "လယ္သမားဘ၀မွ လြတ္ေစမည္" ဆုေတာင္းသံဆန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာေကာ္မရွင္မွ "ျပည္မသာေပၚတြင္" ေတးသီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ပေတာင္းေကာ္မရွင္မွ "ေအာ္ … မထင္" ေၾကးစည္သံျဖင့္လည္းေကာင္း၊  အထူးအေနျဖင့္ လယ္ယာ၀န္ႀကီးမင္းသားႀကီးျမင့္လႈိင္မွ" [...]

Read more of this post