ကာတြန္း - ေစာမင္းေ၀ မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ကာတြန္းေစာမင္းေ၀ ၏ ေဖ့ဘုုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။

Read more of this post