မင္းမ်ဳိး၀င္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃ လူသားတိုင္း လူသားတိုင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္ေစ၊ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ဆင္းရဲသားျဖစ္ေစ၊အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေစ၊အလုပ္သမားျဖစ္ေစ၊လူျဖဴျဖစ္ေစ၊လူမဲျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕သားျဖစ္ေစ၊ေတာသားျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာရွိတယ္။ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္ကိုးကြယ္၊ဘယ္ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ၊ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ေဒသမွာပဲေနေန ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာရွိတယ္။ လူဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာကလည္း တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ေခါင္း ေဆာင္လုပ္ဖို႔၊အာဏာရဖို႔၊ ခ်မ္းသာဖို႔၊ တိုက္ေဆာက္ဖို႔၊ ကားစီးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းဖို႔၊ မတူကြဲျပားမႈေတြအေပၚမွာနားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ပဋိပကၡေတြ၊ျပည္တြင္းစစ္ေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႕၊အေျခခံလူတန္းစားတို႕၏ဘဝေတြ အေျခခိုင္ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲလိုက္ယံုနဲ႕လည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ စနစ္တစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲလိုက္ရံုနဲ႕လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မူေတြဘယ္ေလာက္ျပင္ျပင္၊စနစ္ေတြဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း လူေတြမျပင္မေျပာင္းေသးသေရြ႕ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေျပာင္းလဲရမွာ ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ရင္ ျပည္သူေတြေျပာင္းရမယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကစၿပီး [...]

Read more of this post