ေမာင္ရင္ငေတ မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၃ ● ပါရီေျမကို စနင္းသူမ်ား       Bienvenue à Paris ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္တိုင္းၿပည္ကၿဖစ္ၿဖစ္ ဘာလူမ်ိဳးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၿပင္သစ္ဆိုတာရယ္ ပါရီဆိုတာရယ္ ေၿပာလိုက္ၾကားလိုက္ရရံုနဲ႔  လူတိုင္းအား လံုးနီးပါး စိတ္ဝင္တစားရွိၾကတာပါ၊ အခုေခတ္ကာလမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး သတင္းဆက္သြယ္ေရးေတြ လြယ္ကူလွ်င္ၿမန္လာတာရယ္ေၾကာင့္ လူေတြ အားလံုးက ခရီးသြားလာၿခင္းကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကပါတယ္၊ အရင့္္အရင္ေခတ္တုန္းက ဆိုရင္ၿဖင့္ အထူးသၿဖင့္ ေမာင္ရင္ငေတတို႔ရြာမွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕တက္ဘုရားဖူးတာေလာက္ ရွိခဲ့တာပါ၊ အခုေခတ္က ခရီးသြားတယ္ဆိုတာ Marco Polo မာကိုပိုလို (၁၂၅၄ - ၁၃၂၄) တို႔လို Christopher Columbus ကိုလံဘတ္စ္ (၁၄၅၁ - ၁၅၀၆) တို႔လို ကုန္းေၾကာင္းခရီး ေရေၾကာင္းခရီးေတြနဲ႔ စြန္႔စြန္႔စားစား အခ်ိန္ကုန္ [...]

Read more of this post