သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၇၊ ၂၀၁၃ ဆရာပါရဂူ ျမန္မာျပန္သည့္ "သီေပါ၏ မေဟသီ" စာအုပ္သည္ လူႀကိဳက္မ်ား၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ရေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ဆရာပါရဂူသည္ အိပ္ခ်္ဖိလဒင္းေဟာ (H.Fielding Hall) ေရးသည့္ Thibaw's Queen ကို ျမန္မာျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလဒင္းေဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သီေပါမင္းတရားပါေတာ္မမူခင္ကပင္ ေရာက္႐ွိေနသည္။ သူ၏စာမ်ားအရ သိရသည္မွာ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာမီ အိႏၵိယ၌ (၆) ႏွစ္တာမွ် ေနခဲ့ဖူးေလသည္။ သူ၏စာမ်ားထဲတြင္ မၾကာခဏ သူ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အိႏိၵယကို ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မည္သို႔မည္ပံုစတင္ေရာက္လာသည္ကို မသိရေသာ္လည္း အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိသြားျခင္းမွာမူ ဘံုေဘဘားမား သစ္ကုမၸဏီအမႈေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္ ေရာက္႐ွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕လိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို [...]

Read more of this post