သ႐ုုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ - ဆလုုိင္းစြမ္းပီ မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ဒီစၾကာ၀ဠာႀကီးမွာ လူသားေတြဟာ ဒီကမာၻၿဂိဳလ္ေပၚမွာပဲ ေနထုုိင္ရွင္သန္ႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကမာၻၿဂိဳလ္ကုုိ ဖ်က္ဆီးေနတာ လူသားေတြပဲျဖစ္တယ္။

Read more of this post