သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၃ ● ဖက္ဒရယ္မူေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ ဖက္ဒရယ္မူေဆြးေႏြးပြဲကို ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ၁၉၆၂ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သဘာပတိ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားမည့္စကားမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ စကားမ်ားျဖစ္၍ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ အၿပီးေျပာလုိက္လွ်င္ အက်ိဳး႐ွိမည္မထင္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားေျပာမည့္ စကားမ်ားကို နားေထာင္ေနၾကသည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္ကပါ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ပမညတႏွင့္ ဖဆပလမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီသာ ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ လာမည့္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းတင္ျပသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ ပထမဆံုးအလွည့္က်သည့္ ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္ [...]

Read more of this post