ျမန္မာျပည္က ၀တၳဳေရးတဲ့ စာေရးဆရာ ေဆာင္း၀င္းလတ္ အေမရိကန္ေရာက္ျပီ မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာျပည္တြင္ ၀တၳဳတိုုစာေရးဆရာတဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသူ စာေရးဆရာ ေဆာင္း၀င္းလတ္ႏွင့္ ဇနီးသည္တိုု႔သည္ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္သိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာျပီ ျဖစ္သည္။ မိနီဆိုုးတားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုုင္ရန္ မတ္လပထမပတ္ခန္႔ကိုု ေရာက္ရွိလာသည္ဟုု သိရသည္။ အေမရိကန္ျပည္၊ မီခ်ီကန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုုင္သည့္ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀းက ေဆာင္း ေရာက္ျပီဟုု သူ႔ေဖစ္ဘြတ္ကေန ထုုတ္ျပန္ျပီး မိတ္ဆြစာေရးဆရာကိုု ၾကိဳဆိုုလိုုက္သည္။ ဆရာေဆာင္း၀င္းလတ္က မုုိးမခသိုု႔ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိ၏ စာေရးသားျခင္းကိုု ဆက္လက္ျပဳလုုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မဂၢဇင္းအခ်ဳိ႔ႏွင့္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အဆက္မျပတ္ေရးသားဆဲျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။ ၁၉ ၇၃ ခုုႏွစ္ကတည္းက ယခုုအထိ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့သည့္ [...]

Read more of this post