ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) မတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၃ တိရိစၧာန္ေတြေတာင္ ကမၻာ့ရန္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သမိုင္းရဲ႕နာက်ည္းမွဳေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲႀကီးႀကီး၊ အာဃာတေတြဘယ္ေလာက္ထားထား၊ အမုန္းတရားေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲ႐ွိ႐ွိ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား႐ွိမွ ျမင္္ေတြ႔ရတဲ့ျမင္ကြင္းေလးေတြကၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရေစတယ္ေလ။ သူတို႔ကတိရစၧာန္ေတြပါ။ အခု… ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ . . . လူဆိုတာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးလက္ကိုင္ထားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရမွ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမယ္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းမွ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းမယ္။ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းမွ မိသားစုေအးခ်မ္းမယ္။ မိသားစုေအးခ်မ္းမွ မိမိကိုယ္တိုင္ေအးခ်မ္းမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလူေတြပါဗ်ာ . . . . ။ ။

Read more of this post