ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား ဆထပ္တန္ဘိုး တြင္က်ယ္စြာျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၄.၃.၂ဝ၁၃ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚလူနာတင္ ယာဥ္တစ္စီးအား ကြယ္လြန္သူ ေဒၚခင္ဝင္းေ႐ႊ (အ.လ.ျပ)၊ အ.မ.က(၁၉) တာေမြ အားရည္စူး၍ ေဒၚခင္စန္းရီ၊ ဦးသိန္းသန္း + ေဒၚခင္စန္းစန္း (မိသားစု) တို႔မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။  အခမ္းအနားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခခန္းမေဆာင္ႀကီး တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလွဴ႐ွင္ ဦးသိန္းသန္းမွ လွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ကာ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး အခမ္း အနားအား ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ [...]

Read more of this post