သစ္ထူးလြင္

သစ္ထူးလြင္


စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတြအေရး စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုျပီ

Posted: 10 Apr 2013 07:45 AM PDT

လအတန္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း မည္သည့္လခမွ် မရ သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္တို႔ စင္ကာပူအိမ္ရွင္မ်ားထံမွ ထြက္ေျပး ႏႈန္းျမင့္တက္လာေလေတာ့သည္။အျခား အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ လည္း စင္ကာပူရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို ေပးရန္ရွိ သည့္ ေၾကြးမ်ားေပးၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ မွာ လခမက်န္ေတာ့ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဆယ္ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္မွ် သာ က်န္ၾကေတာ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရမူ စင္ကာပူတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၂၇ဝဝဝ မွ်ရွိၾကသည္ ဆို၏။ ယင္းတို႔အနက္ ၇ဝဝဝ ခန္႔တို႔ မွာ ယမန္ႏွစ္ကမွ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္မ်ား  စင္ကာပူသို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္မ်ားကို ငွားရမ္းမႈႏႈန္း အတန္ငယ္ေလ်ာ့ က်သြားခဲ့သည္။ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကလည္း ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအိမ္ေဖာ္ ၃၂ ဦးတို႔အား စင္ ကာပူႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေရးအဖြဲ႔က ကယ္တင္ ထားခဲ့ရေသး၏။

ထို႔ထက္ ႏွစ္ဆမ်ား ေသာ ထြက္ေျပးလာသူတို႔ကို ယင္း အဖြဲ႕ကပင္လွ်င္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ရေသး သည္။အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ယင္းအိမ္ေဖာ္မ်ား သည္ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္း ၾကေၾကာင္း သူတို႔ကိုေပးရန္ရွိသည္ မ်ားကို မေပးၾကေၾကာင္း ေျပာၾက ျပန္၏။ သူတို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ေဒၚလာ ၃၂ဝဝ မွ ၃၃၆ဝ ကို ရွစ္လအထိ ခြဲ၍ေပးၾကရသည္။"စင္ကာပူက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အိမ္ေဖာ္ေတြဟာ တစ္လကို ေဒၚ လာ ေလးရာ၊ ေလးရာေက်ာ္ေလာက္ ပဲရၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားအိမ္ေဖာ္ ေတြ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္ေဖာ္ေတြထက္ ေစ်းခ်ဳိပါတယ္"ဟု စင္ကာပူေန ျမန္ မာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းမွာ အသက္မျပည့္ေသး ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိခဲ့ သျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္း၊ အဂၤလိပ္လို မ ေျပာတတ္ျခင္း ႏွင့္ စင္ကာပူ ဝယ္ အလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြရ ခက္ ခဲျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း အိမ္ေဖာ္ ပြဲစားမ်ားက ေျပာပါ သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံက ေအးဂ်င့္ေတြက သူတို႔ ရမယ့္ဝန္ေဆာင္ခေတြ ကို ပိုေတာင္းတာေတြရွိ တယ္။ ဒီဘက္က အင္ဒို နီးရွားေအးဂ်င့္ေတြနဲ႔ အျငင္းပြားၾက တာေတြႀကံဳရတယ္"ဟု စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ား အဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ မစၥေကဂ်ာယာပရီမာ က ေျပာပါသည္။"တျခား အပိုေဆာင္းေပးရတာ ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာေအးဂ်င့္ ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ချမင့္မားေနတာကို  တစ္ခုခုစီစဥ္ေပးဖို႔ လိုတယ္" ဟု လည္း သူက ေျပာပါေသးသည္။

 "အိမ္ေဖာ္ေတြကို ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ငွားထားတယ္ဆိုရင္၊ သူတို႔တေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးႀကိဳး စားစား လုပ္ၾကဖို႔ ဆြဲေဆာင္ၾကရ မယ္လို႔အိမ္ရွင္ ေတြကို ကြ်န္မ ေျပာျပပါတယ္" ဟု စင္ကာပူ မွအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြ ေရး ကိုယ္ စားလွယ္ ကာရင္း ခ်င္ က ေျပာပါ သည္။"ဘယ္ လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဒီအလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားကိစၥ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးေတြနဲ႔ညႇိႏႈိင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးစရာရွိ စုံစမ္းၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္"ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

စင္ကာပူတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ဒဏ္ေငြ ၅ဝဝဝ(သို႔) ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိ အျပစ္ ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ ရပ္စလုံးကိုလည္း တစ္ေပါင္းတည္း အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။  ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ အိမ္ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္ရွာေဖြမေပးရဟူသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထား၏။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ အသက္မျပည့္ေသာ အိမ္ ေဖာ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပး မႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအ ဂ်င္စီ ၇ ခုကို သတိေပးခဲ့ရဖူးေသး သည္။"ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ အမ်ဳိးသမီး ေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံကထြက္ၿပီး ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေဇာေၾကာင့္ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ဳိးကိုမဆို သေဘာတူတတ္ၾကတယ္။ ခုလိုျဖစ္ ရပ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ျမန္ မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံက အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ တိတိက်က် စုံစမ္း စစ္ေဆးၾကဖို႔လိုတယ္" ဟု စင္ကာပူ ျပည္ထဲဝန္ၾကီးဌာနမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ဘရစ္ဂ်က္တန္က ေျပာပါ သည္။

ရန္မ်ဳိးေအာင္ - Popular Myanmar News Journal

ဧျပီ ၄ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေလဆိပ္ေဟာင္းလမ္းစားေသာက္ဆိုင္အနီး တငိုငိုတရယ္ရယ္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား တာဝန္ရွိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေဖးမေခၚေဆာင္ေနၾကစဥ္ (PHOTO: SHIN MIN )  Popular Myanmar News Journal

အခ်ဳပ္က်ေနရသူမ်ားအားေက်ေအးေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ညိွဳႏွဳိင္း

Posted: 10 Apr 2013 07:41 AM PDT

ေဖာ္ေတာ္ဦး ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕မွ ဆူပူသည္ဟု ဆိုကာ တိုင္ၾကား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳပ္က်ေနရေသာ ရြာသူ(၇) ဦးအား ေက်ေအး ေပးပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ညိွဳႏွဳိင္းေပး ရွမ္းျပည္-ဧျပီ၁၀ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္၊ အင္ေလးကန္ရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား တြင္လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က ေရႊဆိုင္းေရာင္းခ်သူ(၇) ဦးႏွင့္ ေရႊကန္ထရိုက္တို့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

  ဓါတ္ပုံ - Popular Myanmar News Journal


ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ အဓမၼက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူကုိ စြဲခ်က္တင္

Posted: 10 Apr 2013 07:32 AM PDT

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္း ၿမဳိ႕နယ္ NLD ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓမၼက်ဳးလြန္မႈတြင္ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူ ခင္ေမာင္ထူး (ခ) သားႀကီးကို ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံး က ပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ ဧၿပီလ ၈ ရက္က စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါတရား႐ုံးထံမွ သိရွိ ရသည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါေခတ္ေပၚဒီဇိုင္းျဖင့္ ဆင္နြွႊဲမည့္ အတာသၾကၤန္

Posted: 10 Apr 2013 07:32 AM PDT

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ရန္ကုန္ျမို့ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ၀တ္ဆင္ဖို့ လူငယ္ေတြဟာ ဖက္႐ွင္ပံုစံေတြ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့က လူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့ မသီရီထြန္းက "ဒီနွစ္သၾကၤန္မွာ တေခါင္းလံုးကို က်စ္ဆံျမီးက်စ္ေလးေတြတပ္ျပီး အလွဆင္မယ္။ အ၀တ္အစားကေတာ့ လံုလံုျခံုျခံုနဲ့ေခတ္မီတဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ိုးကိုပဲ၀တ္ျဖစ္မွာပါ" လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
သႀကၤန္တြင္မဖြယ္မရာျပဳမူ၊ ဝတ္ဆင္က ေထာင္ဒဏ္အထိ အေရးယူမည္

Posted: 10 Apr 2013 07:05 AM PDT

ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္ေရ ကစားရာ တြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာျပဳမူျခင္းမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ျပစ္မႈပုဒ္မ၂၉၀/၂၉၄ အရ အေရးယူမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာျပဳမူျခင္းမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
ဓါတ္ပုံ - The Voice Weekly

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္၍ ေျမႀကိဳ၀ယ္ထားသူမ်ား ပိုက္ေဘာမိ

Posted: 10 Apr 2013 04:08 AM PDT

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျမကြက္မ်ား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူ အခ်ဳိ႕မွာ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတားအဆီးျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ခန္႔မွန္းမိသျဖင့္ ေငြေဖာ္လိုသူမ်ားက ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါသႀကၤန္တြင္ မူးယစ္ေထာင္ေခ်ာက္ သတိထားရန္လို

Posted: 10 Apr 2013 03:58 AM PDT

မၾကာမီက်င္းပမည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲၾကမည့္ လူငယ္မ်ာ း အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ မသမာသူအခ်ဳိ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာစပ္တိုက္ေကၽြးမႈမ်ားကို သတိျပဳေရွာင္ရွားရန္လိုေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ သႀကၤန္ကာလတြင္ မသမာသူအခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕၍ အရက္၊ ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ၊ အခ်ဳိရည္စသည့္ အရည္မ်ားအတြင္း ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါအပူဒဏ္ေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအခ်ဳိ႕ ေသဆံုး

Posted: 10 Apr 2013 03:38 AM PDT

အညာေႏြအပူခ်ိန္ ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုအခ်ဳိ႕ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕ ေမတၱာမြန္ နာေရး ကူညီမႈအသင္းမွ ဦးစိုးျမင့္ကေျပာသည္။ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ေန ေဒၚမာဦး (၇၄)ႏွစ္သည္ ေနပူထဲမွျပန္လာၿပီး ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
အလန္းလြန္တဲ့ ေခတ္ဆန္းသႀကၤန္

Posted: 10 Apr 2013 03:27 AM PDT

မိမိအလွအပမ်ား ထုတ္ေဖာ္ရန္ ရဲတင္းလြန္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဓာတ္ပံုကို ႐ိုက္ကူး၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တင္ရန္ လူအခ်ဳိ႕ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၾကေလၿပီ။

ယမန္ႏွစ္က သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြေပၚမွာ မလံု႔တလံု မေပၚတေပၚ အ၀တ္အစားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ခၽြတ္ကခုန္ခဲ့ၾကသည့္ အလြန္လန္း၊ အလန္းလြန္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေသခ်ာေပါက္ မပ်က္မကြက္ ျမင္ေတြ႕ၾကရပါဦးမည္။

အဆိုပါ ဆန္းၾကယ္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား၊ ထူးျခားသည့္ကကြက္ဆန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မၾကည့္မျမင္လိုက္ရ သူတို႔အတြက္လည္း ေစတနာလြန္ကဲ ျဖန္႔ေ၀ခ်င္သူတို႔က ကင္မရာမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ိုက္ကူး၍ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚသို႔ မပ်က္မကြက္ တင္ဆက္ေပးၾကဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

"ကတဲ့သူကလည္းက၊ ေဖာ္တဲ့သူကလည္းေဖာ္၊ ႐ိုက္တဲ့သူကလည္း႐ိုက္၊ တင္တဲ့သူကတင္၊ ၾကည့္တဲ့သူကၾကည့္၊ အားလံုး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ေနရာမွန္ေနၾကတယ္ ထင္တာပဲ"ဟု လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသံုးစဲြသူ ကိုေက်ာ္မင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာၾကသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ သႀကၤန္ဖက္ရွင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုရဲတင္းလာေနခဲ့သည္။

မဟာသႀကၤန္႐ိုးရာပဲြေတာ္တြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက ရွည္လ်ားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေၾကညာခ်က္အသီးသီးကို ထုတ္ျပန္ၾကေသာ္လည္း မည္သူကမွ် အေလးမထားခဲ့ေပ။

ေပါင္ရင္းအထိ တက္ကပ္ေနသည့္ အတိုအျပတ္ေဘာင္းဘီမ်ား၊ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ရင္သားလွစ္ဟ ေရွ႕ထြက္ျပသည့္ အေပၚအကၤ်ီမ်ားျဖင့္ စိတ္ႏွင့္လူႏွင့္ မကပ္ေအာင္ မူးယစ္ရီေ၀စြာ ကခုန္ေနၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ မဖြယ္မရာပင္ လုပ္ျပတတ္ေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚ ပလူပ်ံလာခဲ့ရာ လူမႈကြန္ရက္သံုးစဲြသူတို႔အၾကား အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း အျငင္းပြားခဲ့ၾက၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္အထိ ယမန္ႏွစ္သႀကၤန္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ အေဖာ္အခၽြတ္ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္သည့္သူက အျပစ္ရွိသေလာ၊ ေဖာ္ခၽြတ္ကျပသည့္ ကာယကံရွင္က အျပစ္ရွိသေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစဲြသူအခ်ဳိ႕ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ သံုးစဲြသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုၾကည္၀င္းက "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္လည္းတင္မွာပဲဗ်။ မတင္ေစခ်င္ရင္ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၀တ္ေပါ့"ဟု ဆိုသည္။

အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ ကိုႏိုင္ကလည္း "ျပခ်င္လို႔ ခၽြတ္၊ နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔ ခၽြတ္၊ ဘယ္လိုခၽြတ္ခၽြတ္ မ်က္စိပါရင္ ၾကည့္ၾကမွာပဲ။ အြန္လိုင္းတက္ၿပီး ေၾကာ္ျငာေပးတာ ေက်းဇူးေတာင္တင္ရဦးမယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ခႏၶာငါးပါးပဲ။ ျဖစ္၊ ပ်က္၊ ဒါပါပဲ။ မထူးဆန္းပါဘူး"ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အမ်ားစုကေတာ့ အဆိုပါဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ႐ိုက္ကူးသူ၊ အင္တာနက္တင္သူက အျပစ္မရွိဘဲ လူျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္ ေဖာ္ခၽြတ္ကျပသည့္ ကာယကံရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

နာမည္ႀကီးခ်င္၍ျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ားေရွ႕မွာ တမင္ျပသလို၍ျဖစ္ေစ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးတို႔ကို ရဲတင္းေစသည့္ အဓိကအရာကေတာ့ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္သႀကၤန္၏ ဒီေဂ်တီးလံုးမ်ားေအာက္မွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမက်န္ မူးယစ္ကခုန္ေပ်ာ္ပါးေနၾကသည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျမင္ကြင္းမ်ားၾကားမွာ ဘီယာဘူးခံြမ်ား၊ အရက္ပုလင္းခံြမ်ား ျပန္႔ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

"သႀကၤန္က ႏွစ္တိုင္းေျပာင္းလဲေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ႀကဳိက္သူရွိလို႔ ရဲတင္းျပၾကတာပဲ။ အေပါစားဖုန္းတစ္လံုးမွာေတာင္ ကင္မရာပါတာပဲေလ။ မီဒီယာမဟုတ္လည္း ႐ိုက္ၿပီးတင္ၾကမွာပဲ"ဟု ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ထိုသို႔ သႀကၤန္ျမင္ကြင္းဆန္းဓာတ္ပံုမ်ား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ကာယကံရွင္အမ်ဳိးသမီးက မေက်နပ္ပါက ဥပေဒအရ တရားစဲြဆိုရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူအမ်ားစု သံုးစဲြေနၾကၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ အမ်ားစုေသာ သံုးစဲြသူတို႔မွာ မိမိတို႔အမည္ကို အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစဲြဆိုမည္ဆိုပါက မည္သူမည္၀ါမွန္း၊ မည္သည့္ေနရာက သံုးစဲြေနမွန္း သိရခက္ခဲသည့္အတြက္ ဤအခ်က္ကို အခြင့္အေရးယူကာ ဓာတ္ပံုမ်ား လုပ္ႀကံဖန္တီးတတ္ၾကသည္။

"ဟိုတစ္ေလာက လႊတ္ေတာ္မွာတင္တဲ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိုေတာင္ ေဖာ္လို႔မရတာ။ ေကာင္မေလးပံုေတြတင္တာ ဘယ္သူမွန္း သိပ္မသိႏိုင္ဘူး။ ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္းသိတယ္ဆိုရင္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ အေရးယူခံရႏိုင္တယ္။ ကာယကံရွင္က နစ္နာတယ္ဆိုၿပီး တရားမေၾကာင္းအရ နစ္နာေၾကးေတာင္းလို႔ရတယ္။ အခုေတာ့ အေရးယူဖို႔ခက္ေနေသးတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒေတာ့ ရွိတယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြ မပါဘူး"ဟု ေရွ႕ေနႀကီး အဘိဓမၼဓရ ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က ေျပာၾကားသည္။

နအဖအစိုးရက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒအခန္း (၁၂)၊ အပိုဒ္ ၃၄၊ အပိုဒ္ခဲြ (ဃ)၌ "အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းသည္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"အီလက္ထေရာနစ္ေတြ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တည္ဆဲဥပေဒရွိေပမယ့္လည္း အလြယ္တကူ ႐ိုက္ကူးတင္ျပလို႔ ရေနတယ္။ ပညာေပးလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ဆိုရင္ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄(ဃ) နဲ႔ ၿငိစြန္းပါတယ္"ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ကဆိုသည္။

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစဲြသူ တစ္ဦးကေတာ့ "သူတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔သူတို႔ ခၽြတ္ျပတာေလ။ ႐ိုက္တဲ့သူကလည္း သူ႔မွာ႐ိုက္လို႔ရတဲ့ ကင္မရာ၊ ဖုန္း စသျဖင့္ ရွိလို႔႐ိုက္တာ။ ဒီေနရာမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘဲဖြလို႔ တရားစဲြမယ္ဆိုရင္ အစကတည္းက မခၽြတ္ျပနဲ႔ေပါ့။ သူတို႔မခၽြတ္ျပရင္ ႐ိုက္တဲ့လူလည္း ရွိမလာဘူး။ မ႐ိုက္ေစခ်င္ရင္ လံုၿခံဳေအာင္၀တ္ေပါ့"ဟု သူ၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးတြင္လည္း ပုဒ္မ ၂၉၄ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သူမဆို အျခားသူမ်ား စိတ္ၿငိဳျငင္ေအာင္-

(က) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ညစ္ညမ္းေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္
(ခ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ အနီးအနားတြင္ျဖစ္ေစ ညစ္ညမ္းေသာ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ သီခ်င္း၊ စကား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ရြတ္ဆိုျခင္း၊ သီဆိုျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း တစ္ခုခုျပဳလွ်င္ ထိုသူကို ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

"ဒီေနရာမွာ သႀကၤန္အလည္ထြက္တဲ့ သူတစ္ဦးဦးသည္ ပတ္၀န္းက်င္အျမင္တြင္ မသင့္တင့္ မေလ်ာက္ပတ္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အမူအရာ၊ အေျပာအဆို တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ရင္ အေပၚကပုဒ္မနဲ႔ ၿငိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အမူအရာ၊ အေျပာအဆိုဟာ အမ်ားအျမင္မွာ သင့္ျခင္း၊ မသင့္ျခင္းဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အျငင္းပြားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္"ဟု ဥပေဒအထူးျပဳျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားေသာ ကို၀ဏၰစည္သူက အထက္ပါ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္သည္။

အထက္ပါ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မမွာ မူလပထမျပဳလုပ္သူ ကာယကံရွင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ပုဒ္မ ၄၉၉ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

"မည္သူမဆို ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္႐ႈေစရန္ ႀကံရြယ္သည့္ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသေရကို နစ္နာေစရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စဲြျခင္းသည္ ထိုသူ၏ အသေရကို နစ္နာေစမည္ဟု သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စဲြခ်က္ကိုျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေၾကညာလွ်င္ အဆုိပါလူ၏ အသေရကို ဖ်က္သည္မည္၏"ဟု ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္မွာေတာ့ မူလပထမျပဳလုပ္သူ ကာယကံရွင္၏ဓာတ္ပုံကို ထိခိုက္နစ္နာေစလုိသည့္သေဘာျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျပဳလုပ္သူအေပၚ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအခ်က္ကို ကုိ၀ဏၰစည္သူက ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္မံသုံးသပ္ျပသည္။

"အဲဒီလိုဆုိထားေတာ့ သႀကၤန္မွာ သႀကၤန္ကားနဲ႔ အလည္ထြက္တဲ့သူ တစ္ဦးဦးရဲ႕ ဓာတ္ပုံကို သူ႔ရဲ႕အသေရပ်က္ေစတဲ့ သေဘာနဲ႔ အင္တာနက္မွာ ျဖန္႔ေ၀ရင္ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစဲြႏုိင္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အသေရဖ်က္မႈမွာ တျခားႁခြင္းခ်က္ေတြ ရွိေသးတယ္။ ဥပမာ-စင္ေပၚတက္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့သူတစ္ဦးရဲ႕ပုံကို အင္တာနက္မွာ ျဖန္႔ေ၀ေ၀ဖန္ျခင္းဟာ အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ျပန္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖတယ္ဆိုကတည္းက လူအမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါၿပီးသား ျဖစ္ေနလို႔ပါ"

သႀကၤန္ဟူသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပဲြေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာမွလည္း လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ၫႊန္ၾကားျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကလည္း လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ကို တုိက္တြန္းေပး႐ုံသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းလဲလာသည္ဆိုေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံ သ႐ုပ္မပ်က္ေစရန္ မိမိကုိယ္ကိုထိန္းသိမ္းရန္မွာ လူငယ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အေပ်ာ္မလြန္ေစရန္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး မိမိကို မလုိလားသူက မိမိအေပ်ာ္လြန္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျဖန္႔ေ၀ပါက ကာယကံရွင္သာ နစ္နာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

"လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္လုပ္တဲ့ ေနရာေတြကို သြားရင္ေတာ့ ေတြ႕ရမွာပဲ။ သႀကၤန္မွာ တရားစခန္း၀င္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါ"ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဇင္မင္းထြန္းကဆုိသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ သုံးစဲြသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကလည္း "ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခတ္မီမီ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိးတက္တက္၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေစာင့္ထိန္းသင့္တာ ေစာင့္ထိန္းရမွာပဲ။ အရမ္းခက္ခဲတဲ့ အစဥ္အလာေတြမွ မဟုတ္တာ။ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို အေရာင္တင္ေပးတဲ့ အစဥ္အလာေတြပဲ။ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ သႀကၤန္မွာ ႐ိုးရာဖ်က္တဲ့လူေတြကို တစ္လေလာက္ အခ်ဳပ္ထဲ ထိန္းသိမ္းထားေစခ်င္တယ္"ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

ေရွ႕ေနႀကီးဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က သႀကၤန္ကာလတြင္ လူငယ္မ်ား လုံလုံၿခံဳၿခံဳ၀တ္စားေစလိုေၾကာင္း၊ အယဥ္ေက်းဆုံးတုိင္းျပည္မွ အရွက္ကင္းမဲ့သည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္မလာေစလိုေၾကာင္း၊ အရွက္ကင္းမဲ့ျခင္းကို ဥပေဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာတို႔က လက္မခံေၾကာင္း လူငယ္မ်ားသို႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္ကလည္း "လူငယ္ေတြဆိုတာ အမ်ားစုက ရင့္က်က္မႈလိုအပ္ေသးတယ္။ လူႀကီးသူမေတြနဲ႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းက ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သြန္သင္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း မပ်က္ျပားေစဖို႔ ဦးေဆာင္ထိန္းသိမ္းၾကရမွာပါ"ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္သည္ ပိေတာက္တစ္ခက္၊ ေရစင္ပက္ျဖန္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာ၊ ယဥ္ေက်းစြာသည့္၊ တုို႔႐ိုးရာမွ ေသြဖည္ကာ အရက္၊ ဘီယာ၊ သေႏၶတားေဆးႏွင့္ ကြန္ဒုံးမ်ား ေရာင္းအားေကာင္းေသာ၊ ဟိုတယ္ခန္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ၊ မိန္းကေလးအခ်ဳိ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ အလန္းလြန္ေနေသာ ေခတ္ဆန္းတစ္ေခတ္ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားသူ- ဥကၠာကိုကို --- 7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)


ကေလးၿမဳိ႕တြင္း ဓာတ္ဆီ ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳ

Posted: 10 Apr 2013 03:25 AM PDT

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမဳိ႕ အတြင္းရွိ ဓာတ္ဆီအေရာင္းဆိုင္ မ်ားကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေရာင္းခ်မႈ ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း အဆိုပါေရာင္းခ်သူ မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။ "၆ ရက္ေန႔မွာ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ၿမဳိ႕ထဲ လိုက္ေအာ္တယ္။ ၇ ရက္ေန႔မွာ မေရာင္းရ ဘူးဆိုတာ သိရွိေၾကာင္း ရပ္ကြက္႐ုံးေခၚၿပီး လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းတယ္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါသႀကၤန္ကာလ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ျပန္ေပးမည္

Posted: 10 Apr 2013 03:19 AM PDT

ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႕ပလက္ေဖာင္း ျပင္ဆင္မည့္အခ်ိန္တြင္ ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ရပ္နားထားသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ ေတာက္မႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႔ႀကံဳလာရ ေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၌ မဟာသႀကၤန္ ကာလမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၂၄ နာရီ အျပည့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါအရွိန္ထိန္းကိရိယာျဖင့္ ရွစ္ရက္အတြင္း ယာဥ္စီးေရ ၂၅၀ နီးပါး ဖမ္းမိ

Posted: 10 Apr 2013 03:15 AM PDT

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို အရွိန္ထိန္းကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ရာ ရွစ္ရက္အတြင္း ယာဥ္စီးေရ ၂၄၄ စီးကို အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
ေရခို်းဆင္းသည့္မိန္းမပို်အား BGF ေခါင္းေဆာင္၏သား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကား

Posted: 10 Apr 2013 03:09 AM PDT

သွ်မ္းျပည္အေရွ့ပိုင္း မိုင္းတံုျမို့နယ္ အမွတ္ ၁၀၀၇ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေခါင္းေဆာင္၏ ေမြးစား သားက ေရဆိပ္ဆင္းသည့္ ေဒသခံ အမို်းသမီးငယ္အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကား ခဲ့ေျကာင္း ေဒသတြင္း သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။ "အရင္က လားဟူျပည္သူ့ စစ္တပ္ဖဲြ့ေပါ့။ အခုေတာ့ အမွတ္ ၁၀၀၇ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ပီးကြယ္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


အခင္းျဖစ္ပြါးသည့္ နမ့္ဟူးေရဆိပ္

မိတၳီလာအပါအ၀င္ ျပည္မ၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ရခိုင္တို႔ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟု ရခိုင္ပါတီမ်ားဆို

Posted: 10 Apr 2013 02:58 AM PDT

မၾကာေသးမီက ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုလိုက္သည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္။

Myanmar News Week ဂ်ာနယ္အား ေမာ္ဒယ္အမရာၿငိမ္းတရားစြဲမည္

Posted: 10 Apr 2013 01:54 AM PDT

မိုက္ကယ္လန္းမွ အဆိုေတာ္ တစ္ဦးႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အမရာၿငိမ္းအား Myanmar News Week ဂ်ာနယ္မွ မတရား စြပ္စြဲေရးသား ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အမရာၿငိမ္းက အဆိုပါဂ်ာနယ္အား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ဒယ္အမရာၿငိမ္းက ယေန႔ေခတ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

မိုက္ကယ္လန္း ႏွင့္  ေမာ္ဒယ္အမရာၿငိမ္း ။ သတင္း ဓာတ္ပံု Facebook 

ဧျပီလ (၁၁)ရက္ေန ့ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၂၊ အမွတ္ ၆

Posted: 10 Apr 2013 01:39 AM PDT

ဧျပီလ (၁၁)ရက္ေန ့ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၂၊ အမွတ္ ၆

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
အႏုပညာရွင္မ်ား သႀကၤန္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ႏိႈးေဆာ္

Posted: 10 Apr 2013 01:13 AM PDT

မဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကမည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လြန္ကဲေသာ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အ စည္းအ႐ုံးက ဧၿပီလ၂ ရက္ ေန႔တြင္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္စာ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာ လံုၿခံဳေရးကို ထိထိေရာက္ တာ၀န္ယူသြားမယ္ (ရုပ္/သံ)

Posted: 10 Apr 2013 01:04 AM PDT

ရန္ကုန္အတြင္း ေရကစား မ႑ပ္ အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာ လံုၿခံဳေရးကို ထိထိေရာက္ တာ၀န္ယူသြားမယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ တင္ဆက္ ခင္ရူပါ။ ရိုက္ကူး စည္သူေဇယ်

ရုပ္/သံ ၾကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါမနၱေလးသၾကၤန္ လုံျခံုေရးအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အသုံးျပုမည္

Posted: 10 Apr 2013 01:15 AM PDT

မနၱေလး သၾကၤန္ကို ခါတိုင္းနွစ္ေတြထက္ ပိုစည္ကားေအာင္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားျပီး လံုျခံုေရးအတြက္ ရဲအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပုမယ္လို့ ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ အရင္ မနၱေလး က်ံုးပတ္လည္မွာပဲ သၾကၤန္ေရ ကစားမ႑ပ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပုခဲ့ေပမယ့္ ဒီနွစ္မွာေတာ့ တျမို့လံုးနီးပါး မ႑ပ္ ေဆာက္ခြင့္ျပုထားျပီး ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္သြား မည္မဟုတ္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ကတိျပဳ

Posted: 10 Apr 2013 12:42 AM PDT

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဥပေဒတစ္ခု၊ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေစၿပီး မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊ မန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ UMFCCI ၊ ဘ႑ာ-အခြန္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီတို႔ ေတြ႕ဆုံ ရာတြင္ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသစ္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ေရွ႕တြင္ ၿဗိတိန္အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္

Posted: 10 Apr 2013 12:30 AM PDT

ရန္ကုန္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ (ခဲြ) သစ္ကုိ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ေရွ႕(ျပည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းေထာင့္)တြင္ တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ အစိုးရက ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ''ေဆး႐ုံ အဆင့္ျမႇင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္ ေဆး႐ုံႀကီးထဲမွာ ရိွေနတဲ့ လူနာေတြကို ေဆး႐ုံသစ္ဆီကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ထားရမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ေရွ႕ ----

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါေမတၱာ၊ ေဗလုဝႏွင့္ ကုသိုလ္တို႔၏ 'သာဓုပါဗ်ာ' သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္သႀကၤန္ကို အသက္ဝင္ေစမည္

Posted: 09 Apr 2013 09:25 PM PDT

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၉

ေမတၱာ၊ ေဗလုဝႏွင့္ ကုသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖမည့္ 'သာဓုပါဗ်ာ' သံခ်ပ္ အဖြဲ႕သည္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မ႑ပ္အားလုံး၌ ေဖ်ာ္ေျဖသြား ရန္ရွိေၾကာင္း ေမတၱာကေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔အရင္က ရန္ကုန္သႀကၤန္ သံခ်ပ္ေခတ္ကို သံုးေယာက္ေပါင္း အသက္ ျပန္သြင္းပါမယ္။ လမ္းဟာ ေဖာက္သူရွိရင္ မတိမ္ေကာပါဘူး''ဟု သ႐ုပ္ေဆာင္တျဖစ္ လည္း တစ္ခ်ိန္က

သႀကၤန္မင္းသားႀကီး ေဗလုဝက လူထုပဲ့တင္သံ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆု ေပးပြဲအခမ္းအနား၌ ပရိသတ္သို႔ အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သာဓုပါဗ်ာ သံခ်ပ္အဖြဲ႕သည္ ယခင္ႏွစ္ မွစတင္၍ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ လူထုပဲ့တင္သံ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဦးေမတၱာ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေတာ္ခ်စ္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ရရွိခဲ့သည္။ပထမဆုရရွိခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီ ယဥ္ ေက်းေမာင္သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွာမူ သႀကၤန္ကာလတြင္ မ႑ပ္မ်ား၌ေဖ်ာ္ေျဖရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ေျပာသည္။

''သႀကၤန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖသြားဖို႔ ေလာေလာ ဆယ္ အစီအစဥ္မရွိေသးဘူး။ အဖြဲ႕ရဲ႕လူေတြ အားတဲ့အေပၚမွာေရာ၊ ဖိတ္ေခၚတဲ့လူေတြ အေပၚမွာေရာ မူတည္ၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္သြား မယ္''ဟု ယဥ္ေက်းေမာင္သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာ အကယ္ဒမီယဥ္ ေက်းေမာင္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈကို
ျပန္လည္ျပသရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ

ေဖ်ာ္ေျဖျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သည္ဟု သေဘာထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သံခ်ပ္ပုံစံပင္မဟုတ္ဘဲ ႐ိုးရာအက၊ အလွ၊ ဟာသမ်ားကို ေပၚလြင္ေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၄ဝ ခန္႔ အကုန္အက်ခံ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

''ရတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရတာမို႔ အရင္ကပုံစံကို မီလုနီးပါးေတာ့ အကုန္ျပင္ ဆင္ခဲ့တာပဲ။ သႀကၤန္ယဥ္ေက်းမႈ အႏွစ္ သာရအျပည့္ကို မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြသိေအာင္ ရည္ရြယ္တင္ဆက္ခဲ့တာပါ''ဟု

၎က ဆက္ေျပာသည္။လူထုပဲ့တင္သံ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဘိုဘို အင္တာတိန္းမန္႔ႏွင့္အတူ SKY NET ႐ုပ္သံ လိုင္း၊ ေဗလုဝ၊ ေမတၱာ၊ ကုသိုလ္၊ မီးပြားတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး သံခ်ပ္
ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ သုံးလ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ ေသာအႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔က နာမည္ႀကီး သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စြယ္စုံအင္အားစု၊ အကယ္ဒမီယဥ္ေက်း ေမာင္၊ အ ျပာရဲ႕အနီ စသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ား အျပင္ေဗလုဝဦးေဆာင္ေသာ ထေလာ့ ျမန္မာ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မမႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ျဖစ္ သည့္ ရွင္လိမ္ညာတာေတြ သိၿပီ၊ အေရွ႕ ေတာင္ေက်ာင္းက အေဖ့ေအာင္ေမာင္း၊ သႀကၤန္မင္းသားႀကီး၊ ဆူးၾကားမွဘူးခါး၊ ဧည့္ သည္(ေတာင္ငူ)၊ ဗကသလူငယ္မ်ား၏ ပိေတာက္စာမ်က္ႏွာသစ္၊ အြန္လိုင္းေလထန္ ကုန္း ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား၊

ေမတၱာဦးစီးေသာ ျပည္ေတာ္ခ်စ္၊ ေရႊလမ္းမေတာ္ရဲ႕ ပဲ့တင္သံ၊ အာက်ယ္တို႔၏ ေျပာပါရေစ၊ အႏုလံု ပဋိလံု၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စသည္တို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္ခဲ့သူ ဘိုဘိုအင္တာတိန္းမန္႔ မွမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာကိုဘိုစန္းက ''ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ရတာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ရမွာေတြ ေတြ႕ထားတာရွိတယ္။

ေနာက္ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္သြားဖို႔ ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။လာမည့္ႏွစ္တြင္ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲဆက္လက္ ျပဳလုပ္ျဖစ္မည္ဆိုပါက မ်ဳိးဆက္သစ္သံခ်ပ္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ေၾကညာဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

''ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ လုပ္မယ့္သူ မရွိဘူး ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ပါမယ္။ လုပ္မယ့္သူ ရွိတယ္၊ သံခ်ပ္ဆုေပးမ႑ပ္ေတြ ရွိလာၿပီဆို ရင္ေတာ့ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး''ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ ယဥ္ေက်းေမာင္သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ပထမ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စြယ္စုံအင္အားစုသံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ၊ အျပာရဲ႕အနီ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ တတိယႏွင့္ ျပည္ေတာ္ခ်စ္သံခ်ပ္အဖြဲ႕မွ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

Popular Myanmar News Journal


ျမန္မာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ တရုတ္ျပည္ဖိတ္

Posted: 09 Apr 2013 07:58 PM PDT

ျမန္မာ နိုင္ငံေရးပါတီ တခို့်ကို တရုတ္နိုင္ငံကို ေလ့လာေရး လာဖို့ တရုတ္ကြန္ျမူနစ္ပါတီ ဖိတ္ျကားလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ပါတီေတြကို ပထမဆံုး အျကိမ္ တရုတ္ နိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚတာ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္ျပီး ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ ခရီးစဉ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ျမန္မာ အတိုက္အခံ ပါတီေတြကို ပထမဆံုးျကိမ္ ဖိတ္

အမ္းျမဳိ ့တြင္ သကၤန္း ၀တ္ထားေသာ ဘဂၤလီ ၈ ဦးႏွင့္အတူ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သည့္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးအား ဖမ္းဆီးမိ

Posted: 09 Apr 2013 06:50 PM PDT

သကၤန္း ၀တ္ထားေသာ ဘဂၤလီ ၈ ဦးႏွင့္အတူ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သည့္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးအား ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕အထြက္ ၊ ပဲပဒုံ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ း ၃၅ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဘဂၤလီ ၈ ဦးမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ကၽြန္းေက်းရြာႏွင့္ ေခါင္းတုတ္ ေက်းရြာမ်ားမွ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

အမ္းျမဳိ ့တြင္ သကၤန္း ၀တ္ထားေသာ ဘဂၤလီ ၈ ဦးႏွင့္အတူ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သည့္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးအား ဖမ္းဆီးမိ ။ ဓါတ္ပုံ - RSVျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား နိုင္ငံေရး လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဆက္လက္အသုံးျပဳေန

Posted: 09 Apr 2013 05:22 PM PDT

ျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား နိုင္ငံေရး လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ဆက္လက္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္ မူးယစ္ေဆး ဝါးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕က ဆိုသည္။ "ပန္းေဆးျပည္သူ႔ စစ္စခန္း ကို မေန႔က တပ္ေပါင္းစုေတြ သြားတိုက္ေတာ့ ဘိန္းခ်က္႐ုံ ႏွစ္႐ုံ ပါတယ္။ ႏွစ္႐ုံစလုံး မီးရွို႔ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရတယ္။---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ RCSS မွဖမ္းမိေသာ အနီေရာင္ယာဘေဆးျပားမ်ား