ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


သာသနာပိုင္ေျမတြင္ သာသနာပြဲက်င္းပခြင့္ ရရွိေစခ်င္..

Posted: 23 Apr 2013 06:27 PM PDT

သာသနာပိုင္ေျမတြင္ သာသနာပြဲက်င္းပခြင့္ ရရွိေစခ်င္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ပိဋကတ္သံုးပံု နိကာယ္ စာသင္တိုက္အတြင္း တရားပြဲျပဳလုပ္ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္အား ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားပြဲက်င္းပပါက. ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာအား ဒီမိုေဝယံမွ တင္ျပေပးႏိုင္ပါရန္ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာ မိတၲဴႏွင့္တကြ ေပးပို႔ေပးလိုက္ပါသည္။

သာသနာပိုင္ေျမတြင္ သာသနာပြဲက်င္းပခြင့္ ရရွိေစခ်င္သူ