ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


ယေန႔ ဧျပီလ(၂၁)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမည့္ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္၊ ဆရာမဂ်ဴးတို႔ရဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားစာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏို္ငံခရီးစဥ္(ဓာတ္ပံုမ်ား)

Posted: 20 Apr 2013 08:12 PM PDT

ယေန႔ ဧျပီလ(၂၁)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမည့္  ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ ဆရာမဂ်ဴးတို႔ရဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ.. ဝင္ေၾကး တဦးလွ်င္ ယန္း ၁၀၀၀


ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ဆရာမဂ်ဴးတို႔ရဲ့ ဂ်ပန္ႏို္ငံခရီးစဥ္(ဓာတ္ပံုမ်ား)

ယေန႔ညေန ၅နာရီခြဲမွ ၉နာရီခြဲအထိ Ikebukuro Kokaido Hall မွာစာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပပပါမည္..။

ဆက္သြယ္ရန္
၀၈၀-၅၀၇၀-၀၀၈၀
၀၉၀-၇၈၉၁-၄၇၆၃
၀၉၀-၆၅၂၈-၉၂၉၂
၀၉၀-၁၈၄၂-၉၈၈၈

အလင္းအိမ္မွ
အကိုၾကီးကိုရဲျငိမ္းအား ေက်ဇူးတင္ပါသည္..။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ (ဓာတ္ပံု၊ ရုပ္သံဖိုင္)

Posted: 20 Apr 2013 07:11 PM PDT

 

 
 

ဓာတ္ပံု.. ဒီမိုေဝယံ
ရုပ္သံ... ကိုထြန္းေဝ
ေဇယ်ာဖန္တီးတင္ျပသည္..။