ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


ပဋိပကၡမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္း ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီး... (The Voice Weekly အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

Posted: 09 Apr 2013 09:59 PM PDT

ပဋိပကၡမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္း ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီး
............................................................
(ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ ပါ Editorial)

မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေရပိုင္နက္ေက်ာ္ ငါးဖမ္းသည့္ ျမန္မာဆယ့္တစ္ဦးႏွင့္ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု အတြင္း အတူထားခဲ့ရာမွ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာဆယ္ဦး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားသတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္း ေအဂ်င္စီမ်ား၏ သတင္းေရးသားခ်က္ အရ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား သံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ အသိေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ေစ့ငုစြာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ေရပိုင္နက္ေက်ာ္ငါးဖမ္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဆယ့္တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ုံးကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းမၾကား သနည္း။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းမၾကား ႏိုင္လွ်င္ပင္ ၄င္းတို႔ကို သီးျခား ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ရန္ ခိုးဝင္လာသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေရာေႏွာထားရသနည္း။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ေရာ အင္ဒိုနီးရွားမီဒီယာ မ်ားတြင္ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမ်ား လတ္တေလာ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေနသည့္ ၾကားက ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာဆယ့္တစ္ဦးႏွင့္ ရာခ်ီရွိေနေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အတူထားရွိ ျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ အေနႏွင့္ ေသဆုံးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆယ္ဦးအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပ႐ုံျဖင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟု မယူဆေစလိုေပ။ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တရားမဝင္ခိုးဝင္သူ မဟုတ္သူ ျမန္မာဆယ့္တစ္ဦးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခိုးဝင္လာေသာ ရာႏွင့္ခ်ီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား အတူ ေပါင္းထည့္ထားရန္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားသည့္ အင္ဒိုနီးရွား တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုလည္း စုံစမ္း စစ္ေဆးကာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ား အတြက္ တာဝန္ယူသည့္အေနႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေသဆုံးသြားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆယ္ဦးႏွင့္ မိသားစု ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ားကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳသင့္ျပဳအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ တာဝန္ယူမႈပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီး မွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အားေပးကူညီမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ ရန္ၿငႇိဳးရန္စေမြးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူအၾကား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အၾကား၊ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား အမုန္းမီးပြားေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ ဖန္တီးလာႏိုင္ေသာ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ဳိးကို အထူးအေလးဂ႐ုထားကာ ယခုခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မဆိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾက ေစလိုေၾကာင္း The Voice က အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ(၇-၄-၂၀၁၃)

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ ေနရာ၊ အေဆာက္အဦး၊ ခန္းမ(ဓာတ္ပံု)

Posted: 09 Apr 2013 09:49 PM PDT


တိုက်ိဳျမိဳ႕ေတြ႔ဆံုပြဲ အစီအစဥ္..


ေန႔ရက္... ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန ့

ေနရာ... SHIBUYAျမိဳ႕ရွိ Belle Salle Shibuya Garden

လိပ္စာ.. အထက္ပါဓာတ္ပံုတြင္ ၾကည့္ရွဳပါရန္...

အခ်ိန္... ညေန ၄နာရီမွာ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီမွ ၃း၃၀ နာရီအတြင္း အခမ္းအနားမစမီွ ၾကြေရာက္ပါရန္..။ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဝင္ေၾကး.... တဦးလွ်င္ ယန္းႏွစ္ေထာင္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ဂ်ပန္ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာမိသားစုႏွင့္ ေတြ ့ဆံုပြဲ မွာ ရုပ္သံဗီြဒီယိုတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈၾကည့္ ရႈ ့ရန္လင့္

http://www.nldlajapan.com/
http://www.ustream.tv/channel/nldlatokyo1
တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုွရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုပြဲ။
တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္( ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၁၂း၃၀မွ အစီအစဥ္ျပီးသည္အထိ
ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန3 နာရီမွ အစီအစဥ္ျပီးသည္အထိျဖစ္၏)

ေန ့ရက္ ..............၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧျပီ ၁၃ရက္

အခ်ိန္... ............. ညေန၄ နာရီတိတိ

ေနရာ ................Belle Salle Shibuya Garden
Shibuya-ku Tokyo japan.

Shibuya Station , West Exit form 10 minutes. JR Shibuya Line . Toukuu Touyoko Line.

မွတ္ခ်က္........ညေန ၂း၀၀ နာရီမွ ၃နာရီအတြင္း အခမ္းအနား မစမီွ
ၾကြေရာက္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။.

“လွလို႔လွတယ္ေျပာေတာ့ စိတ္မဆိုးနဲ႔ကြယ္” (ေဆာင္းပါးရွင္ ေလာကပါလ)

Posted: 09 Apr 2013 09:31 PM PDT


"လွလို႔လွတယ္ေျပာေတာ့ စိတ္မဆိုးနဲ႔ကြယ္"
(ေဆာင္းပါးရွင္ ေလာကပါလ)

သမၼတႀကီးတေယာက္လံုးက သူေျပာခဲ႔တဲ႔စကားတခြန္းအတြက္ ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ကို ေတာင္းပန္ရသတဲ႔။ ဒါေတာင္ အဲသည္အမ်ိဳးသမီးက သမၼတရဲ႕ေတာင္းပန္ခ်က္ကို လက္ခံလားလက္မခံလား  ေသခ်ာမသိၾကရေသးပါတဲ႔ (ခုဒီစာေရးေနတံုး ၾကားရတာကေတာ့ လကၡံလိုက္ပါၿပီတဲ႔)။ တကယ္ေတာ႔ သမၼတနဲ႔ အဲသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အမ်ိဳးသမီးတို႔ဟာ ရင္းႏွီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး  ႏွစ္ေယာက္စလံုး တက္ေရာက္ၾကတဲ႔ အခန္းအနားတခုမွာ "ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ ဒီေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အေခ်ာဆံုး" လို႔ ေျပာ(ခ်ီးမြမ္း) ခဲ႔မိတဲ႔အတြက္ ေတာင္းပန္ရ တာပါတဲ႔။
Obama Calls Californian Kamala Harris 'Best Looking' Attorney General

ေျပာသူ(ခ်ီးမြမ္းသူ)က (ကၽြနဳပ္တို႔ရဲ႕ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ႀကီး) သမၼတ အိုဘားမား (သိတယ္မို႔လား အေမရိကန္ သမၼတေလ)။ အဲသည္ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရသူ၊ ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ ဘြာခတ္ ကာ ျပန္ေတာင္းပန္ခံရသူကေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ခ်ဳပ္ မီးစ္ ကမလာ ဟားရစၥ (Ms. Kamala Harris)။ သူမကလည္း ေခသူေတာ့မဟုတ္။ ကယ္လီဖိုးနီယား ျပည္နယ္ရဲ႕ ပထမဆံုး အာဖရိက-အေမရိက ႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ပထမဆံုး အႏၵိယ-အေမရိက ႏြယ္ဖြား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္လဲ ျဖစ္ပါသတဲ႔။ အကယ္၍မ်ား သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရာထူးတေနရာရာ လစ္လပ္ခဲ႔ရင္ ခန္႔ထားခံရဘို႔ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတတ္ ရုပ္ေခ်ာ ထက္ျမက္တက္ႄကြ ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဆိုပါေတာ့။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္ေတြျဖစ္တာနဲ႕အညီ ပါတီရံပါတီရံပံုေငြ ရွာေဖြေရး လႈပ္ရွားမႈ ဖြင့္ပြဲ အခန္းအနား တခုကို ႏွစ္ေယာက္စလံုး တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ကမလာရဲ႕ေနာက္ စကားေျပာရတဲ႔ သမၼတက သူမဟာ ထက္ျမက္တယ္၊ အလုပ္မွာ စူးစိုက္တယ္၊ ျပတ္သားတယ္၊ လူတဦးခ်င္းစီအတြက္ ဥပေဒကို မွ်မွ်တတ ခန္႔ခြဲႏိုင္ေစဘို႔ တရားေရးဝန္ထမ္း တေယာက္ဆီမွာ ေမွ်ာ္လင့္အပ္တဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြ သူ႔မွာရွိတယ္ လို႔ ခ်ီးမြမ္းခန္း  ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္း သမၼတက "တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သူမဟာ ခုခ်ိန္ထိ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ အေခ်ာဆံုးလဲ ျဖစ္ေနပါတယ္..တကယ္ပါ" လို႔ ေျပာလိုက္ ပါေသးတယ္။ အဲသည္စကားေၾကာင့္ပဲ သူ ေဂ်ာက္က်ရတာပါ။ ေဝဖန္သူေတြက သမၼတရဲ႕ စကားဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အဟန္႔အတားေတြ (ဖိုမခြဲျခားခံရမႈေတြ) ဒီေန႔အထိ ရွိေနဆဲလို႔ ျပသရာေရာက္ေန  ပါေပါ႔ လို႔ ေထာက္ျပၾကရာကစၿပီး ဒီကိစၥ အြန္လိုင္းမွာ "ေဟာ့" သြား ပါေတာ႔တယ္။

ၾကားရသမွ်စံုလို႔ပါဘဲ။ သမၼတႀကီး ဒီလိုေတာ႔မေျပာသင့္ပါဘူးလို႔ ခႏိုးခနဲ႔ ေျပာသူကအစ၊ ဒါဟာ မဟာပုရိသ ဝါဒက်င့္သံုးျခင္း တရပ္ဘဲလို႔ စြတ္စြဲသူအလယ္။ မဟာပုရိသ မဟုတ္ဘူးဗ် မဟာမုဆိုး လို႔ ႏွိပ္ကြပ္သူ အဆံုး ဆိုပါေတာ့။ သူ႔စကား "ေခ်ာ္" သြားမွန္း သိလိုက္တဲ႔ သမၼတအိုဘားမား ခမ်ာ အခ်ိန္မဆိုင္း(အဲသည္ပြဲက ျပန္ေရာက္ေရာက္ျခင္း) မီးစ္ ဟားရစၥ ကို တယ္လီဖံုးဆက္ၿပီး သူ႔အေန နဲ႔ သူမရဲ႕အဆင္းကို မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူမရဲ႕အခ်င္း (အရည္အခ်င္းေတြ) အေပၚ အာရံု ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ျပား ေစမိတဲ႔အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ကလည္း သမၼတဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳသူ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သူတို႔ေတြကို ပံုပန္းသ႑န္ေလာက္နဲ႔ အကဲျဖတ္တာမ်ိဳး မျပဳသင့္ဘူး ဆိုတာလဲ သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္း၊ သူ႔စကားတခြန္းေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ ေသးသိမ္ေစမွာကို သမၼတအေနနဲ႔ မလိုလားပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဂယက္က ေတာ္ေတာ္နဲ႔ေတာ့ မရပ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ သမၼတအေပၚနားလည္ေပးၾကသူေတြ၊ သမၼတဘက္က ေရွ႕ေနလိုက္ေပးၾကသူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ သိပ္လဲဟန္ေဆာင္ မေနၾကပါနဲ႔ဗ်ာ လွလို႔လွတယ္ေျပာတာဘာျဖစ္တံုး လို႔ ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာတဲ့သူ ရွိသလို၊ ကြန္ျပဴတာတြင္ အသဲႏွလံုးမရွိ၍ မခံစားႏိုင္၊ ဒီစကားေၾကာင့္ အိုဘားမား လူသား စင္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေပၿပီလို႔ ပညာရွိဆန္ဆန္ မွတ္ခ်က္ျပဳသူ လဲရွိပါတယ္။ မဂၢဇင္းတေစာင္ ကေတာ႔ အိုဘားမားဟာ အရင္ကလည္း သူ႔ နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ႔ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းေတြကို လူေခ်ာ လူလွေတြ လို႔ အျမဲေျပာခဲ့ဘူးတာဘဲ၊ သူက ေျမွာက္ရင္ေတာင္ တန္းတူရည္တူ ေျမွာက္တာ။ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ ပင္ဂြင္းငွက္ေတာင္မခ်န္ လွတယ္ လို႔ သူေျပာေနက်။ အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး ခုမွ ေျပာျခင္းမဟုတ္ မဟာပုရသဝါဒ နဲ႔ လည္းဘာမွမဆိုင္ လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတေျပာစကားထက္ အဲသည္စကားကို အမွီျပဳ ေပၚေပါက္လာတဲ့ မီဒီယာျဖန္႔က်က္မႈက ပိုႀကီးက်ယ္ၿပီး ပိုအျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနတာပါ လို႔ သတင္းဌာနတခုက သံုးသပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ေျပာရေလာက္ေအာင္ မီဒီယာကလဲ လက္ေစာင္းထက္လွပါဘိ။

သတင္းဌာနတခုက ျပည္နယ္တခုရဲ႕ (ေနာက္) အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေနခ်ဳပ္တဦး ကို သမၼတမွတ္ခ်က္ အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲလို႔ ေမးတဲ႔အခါ သူမကေျဖဘို႔ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကေတာ႔ သမၼတႀကီးရဲ႕စကားကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူေၾကာင္း ေလးစားစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္ လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္သတင္းဌာန တခုက သမၼတကေတာ္ (First Lady) ကို အဲသည္ အခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္စြာ အင္တာဗ်ဴးတဲ႔ အခါ "ကိုယ္႔ေယာက္က်ား သမၼတ ျဖစ္ေနေတာ႔ က်မမွာ တခါတေလ တကိုယ္တည္း (Single) လို ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္" လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္တဲ႔။ ဂယက္ေတြ ဂယက္ေတြ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ႀကီး အိုဘားမားေတာ့ ခုေလာက္ဆို ေဒၚမိရွဲလ္ (Michelle Obama) ရဲ႕ဗိုက္ေခါက္အလိမ္ ကို ေကာင္းေကာင္းခံေနရေလာက္ၿပီ ထင္ပါရဲ႕။ သမၼတျဖစ္ရတာ မစားသာပါလား ေနာ္ လို႔ ေတာင္ ညည္း ေကာင္း ညည္းေနမလားဘဲ။ ထားပါေတာ႔။

ေျပာခ်င္တာက လူဆိုတာ မွားတတ္ၾကပါတယ္။ စကားမွားတာေလာက္ကေတာ႔ (သာမန္လူေတြ အေနနဲ႔) စာမဖြဲ႕သာေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရာထူးႀကီးသူ တာဝန္ႀကီးသူေတြ စကားမွားရင္ ေတာ႔ စာဖြဲ႔ေလာက္ရံုမက မလွပတဲ႔ အက်ိဳးဆက္ေတြပါ ပါလာတတ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ စကားမွား တယ္လို႔ေတာင္ ေျပာရခက္တဲ႔ စကားေခ်ာ္ (Toungue-slip) မႈတရပ္ေလာက္သာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေခ်ာ္တဲ႔သူက သမၼတျဖစ္ေန၊ ျပည္သူေတြကလည္း အကဲဆတ္၊ မီဒီယာေတြကလည္း သိုက္သိုက္ ဝန္းဝန္းဆိုေတာ႔ ခုလိုမ်ိဳး ေျဖၾက ရွင္းၾက ျငင္းခံုၾက ေတာင္းပန္ၾကေတြ ျဖစ္ကုန္ၾက ပါေတာ႔တယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိခ်ပ္သင့္တာက သမၼတကစ အရပ္ထဲက ေဝဖန္သူအဆံုး မိမိတို႔ရဲ႕ လြပ္လပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ သံုးၿပီး ေျပာၾကဆိုၾက ခ်ီးမြမ္းေထာက္ခံ ေဝဖန္ပစ္တင္ၾကတဲ႔ ေနရာမွာ ငယ္က်ိဳးငယ္နာ ဖရုႆ ဝါစာေတြ တလံုးတပါဒမွ မပါၾကဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ ဒိထက္ပိုၿပီး သတိခ်ပ္သင့္တာက သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္မႈေခၚရမလား ပါးနပ္မႈေခၚရမလား ဘာမဟုတ္တဲ့ (မိမိႏုတ္ထြက္) စကားေလးတခြန္း ကို (အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ) တာဝန္သိသိ ေျဖရွင္း (ေတာင္းပန္) လိုက္ပံုေလးပါ။

ကမၻာႀကီးရဲ႕ တေဒါင့္တေနရာမွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေျပာတာ ဘာျဖစ္လဲ ဆိုတဲ႔ သေဘာထားမ်ိဳး ကိုင္စြဲေနၾကတဲ့ လူႀကီးေတြ (ေပးလို႔ယူရတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ မေပးဘဲအတင္းယူထားလို႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနၾကသူေတြ) အတုယူသင့္တယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေလာကပါလ

Ref: BBC News and Others

ဧျပီလ ၁၀ရက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်ိဳ႕..

Posted: 09 Apr 2013 09:20 PM PDT

ဧျပီလ ၁၀ရက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်ိဳ႕..

ေျမာက္ကိုရီးယား ေနရာ ေဒသ၂ခုမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔Missile မ်ားျဖင့္ ပစ္လႊတ္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္ ေျပာဆိုသြားသည္...။ ယေန႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဂ်ပန္သတင္း႒ာနမ်ားမွ ေၾကျငာသည္...။
ယေန႔ ဂ်ပန္သတင္း႒ာနမ်ားမွ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စစ္ေရးခ်ိန္းေျခာက္မႈအေပၚ သတင္းသံုးသပ္မႈမ်ား ထုတ္လႊင့္ ျပသေနသည္...။ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ မိမိ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအား အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္...။

ဓာတ္ပံု ယေန႔ ဖူဂ်ီေတာင္ အက္ကြဲေၾကာင္း 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဖူဂ်ီေတာင္၏ ေတာင္ေပၚလမ္းတခု၌ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ထုတ္လႊင့္ျပသသည္..။ ဖူဂ်ီမီးရွင္ေတာင္ ျပန္လည္ေပါက္ကြဲ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသလို.. အားျပင္း ငလ်င္လည္း လွဳပ္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားမွ ယခင္ႏွစ္မ်ားကပင္ ထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္..။


ဒီမိုေဝယံသူမိုက္ႏွင့္ေပါင္းေဖာ္၍ လွည့္လည္ေသာသူသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ စိုးရိမ္ရ၏..ယခင္ေျမာက္ကိုရီးယား လူမိုက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့သည္.. ဆက္ဆံေနသည့္ အာဏာရွင္မ်ား မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း..


ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ရာ လုမိၺနီကယ္တင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးၾကပါ..

Posted: 09 Apr 2013 11:56 AM PDT

ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ရာ လုမိၺနီကယ္တင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးၾကပါ..

ျမန္မာျပည္မွျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား..

လုမိၺနီကယ္တင္ေရး ... ကူညီေပးေစခ်င္ပါသည္

|Like --->Buddhism Beams(myanmar)
လုမၺိနီဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရာမွ ၁၈၉၆ မွာ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာအလိြဳက္ဖ်ဴရာတို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကား မရွိခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ဘုရားဖူးေရာက္စဥ္အခါမွသာ လုမၺိနီေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပးေရး စသည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၀-ခုတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ နီေပါအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္၍ ``နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း´´ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည့္ လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဘူတန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ´´တို႔လည္း ယင္းေကာ္မီတီတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကင္ဇိုတန္ဂီက ၁၉၇၈-တြင္ လုမၺိနီစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေနရာကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ခမ္းခမ္းနားနား သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေစေရး၊ ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ အေသာကေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ Maker Stone ကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစေရး၊ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေရး၊ ဘုရားရွင္၏ ေမြးဖြားရာေနရာသည္ လူႏွင့္မေႏွာ ဘာသာေရးသေဘာအသြင္ကိုသာ ေဆာင္ေစေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေရးဆြဲခဲ့ကာ နီေပါအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဒီဇိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဧရိယာမွာ
Master Plan, Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ အပါအ၀င္ ငါးမိုင္ပတ္လည္ ရွိပါသည္။ Master Plan တြင္ ေတာင္ေျမာက္အလ်ားသုံးမိုင္၊ အေရွ႕အေနာက္ အနံ တစ္မိုင္ရွိၿပီး ထိုသုံးမိုင္ကို သုံးပိုင္းစီပိုင္းကာ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္ဧရိယာကို ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ အလယ္ပိုင္း တစ္မိုင္ကို ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားဇုန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္ကို လုမၺိနီရြာသစ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို Master Plan အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမွ်သာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

Master Plan ၏ ေဘးႏွစ္ဘက္ တစ္မိုင္စီကို လႊမ္းၿခဳံဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ပုံတြင္ မီးခိုးေရာင္ျဖင့္ ျခယ္ျပထားပါသည္။ ယင္း၏အျပင္ဘက္ ေနာက္ထပ္ တစ္မိုင္စီကို Buffer Zone အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အားလုံးေပါင္း ဧရိယာမွာ ပတ္၀န္းက်င္ ငါးမိုင္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ထိုဧရိယာသည္ ေဂဟစနစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရပါသည္။ ဘာသာေရးလကၡဏာမ်ားကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဧရိယာနယ္ေျမအတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴလုပ္ငန္းသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕တည္ခြင့္ မရွိပါ။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ Buffer Zone ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စသည္မ်ားကို လာေရာက္တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ လုမၺိနီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ လက္ခံႏိုင္သည့္ ႏႈန္းစံပမာဏထက္ ၆ ဆ ခန္႔ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ ေနရာတြင္ လူဦးေရႏွစ္သိန္း အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နီေပါအစိုးရတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ကို အသိေပးျခင္းလည္းမရွိသလို လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ျခင္း အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ သိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://thehimalayantimes.com/featured/year2011/inner.php?id=526,

http://newindianexpress.com/opinion/article521534.ece,

http://en.wikipedia.org/wiki/Asia_Pacific_Exchange_and_Co-operation_Foundation

ထိုအစီအစဥ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီနယ္ေျမတြင္ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသံညစ္ညမ္းမႈမ်ား အရင္ဆုံး သက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္သေကၤတမ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာသည္ လူေနထူထပ္ေသာ အိမ္ေျခမ်ား ၾကားတြင္ ညပ္လ်က္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္ ေျခေတာ္ရာ Maker Stone တို႔သည္Pollution မ်ားေၾကာင့္ မၾကာမီ ထိခိုက္ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကိုအေနျဖင့္ သတိေပးပါလ်က္ နီေပါအစိုးရက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ လုမၺိနီကို Danger Zone အျဖစ္ စာရင္းတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ဖယ္ရွားခံရပါက မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္အေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈစြမ္းအားလည္း ေလ်ာ့ပါးလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္သိသူ ဗုဒၶဘာသာအခ်ဳိ႕ဦးေဆာင္၍ ကုလသမဂၢထတြင္ လုမၺိနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္း၍ ကင္ဇိုတန္ဂီ၏ Master Plan ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ ေပးပါမည့္အေၾကာင္း အသနားခံစာ တင္ထားပါသည္။

ထုိအသနားခံစာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ လူေပါင္းတစ္သိန္း၏ လက္မွတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလက္မွတ္မ်ား ျပည့္မီကာ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူမည့္ေနရာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိတ္ေဆြတို႔၏ လက္မွတ္မ်ားလည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လ်က္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

လက္မွတ္ထိုးလိုပါက

၁။ ဒီလင့္ခ္ http://www.change.org/petitions/un-secretary-general-ban-ki-moon-nepal-government-preserve-the-world-heritage-lumbini-the-buddha-s-birthplace ကို ကလစ္ဖြင့္ပါ။

၂။ အမည္ ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား ျဖည့္သြင္းပါ။
၃။ လမ္းနာမည္ (အဆင္ေျပရာ)
၄။ ၿမိဳ႕နာမည္
၅။ ႏိုင္ငံ
၆။ စာပို႔ကုတ္ (Post Code) တြင္ အဆင္ေျပရာ ဂဏန္း ၇ လုံးခန္႔
၇။ Why is this important to you? ေနရာတြင္ Save World Heritage Zone စသည္ မိမိဆႏၵသေဘာထားကို ႐ုိက္ထည့္ပါ
၈။ အနီေရာင္ Sign ကို ကလစ္ေပးပါ။

ဒါဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ဘာသာအေမြအႏွစ္ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူရာေျမကို ကယ္တင္ရာတြင္ သင္လည္း ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

အျပည္အစံု ဖတ္ခ်င္ပါက Buddhism Beams ၏ဘေလာ့ခ္ http://buddhismbeams.blogspot.com/2013/03/blog-post_30.html
ေပးထားတဲ့ လင့္မွာ သြားဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။

(အထူးမွတ္ခ်က္- ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား လူဦးေရ ( တစ္သိန္း အထိ ) ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးမွသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေအာင္ျမင္ရာေရာက္ပါမည္ )

ဗုဒၶဘာသာ မွန္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီး Share ႏွိပ္သြားပါ ...
Admin - Ko Ko Waizayantar

ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ ဘဂၤလီမ်ားရဲ့ ဆႏၵျပပြဲ..

Posted: 09 Apr 2013 11:54 AM PDT

ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ ဘဂၤလီမ်ားရဲ့ ဆႏၵျပပြဲ..

ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြ ဦးထိပ္ထားတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုအား ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူ ဘဂၤလီမ်ားမွ ဤသို႔ ေစာ္ကားခဲ့ေလသည္..။

Sakchai Lalit/AP/SIPA Myanmar Rohingya Muslims burn a T-shirt with an image of Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi, during a protest in front of Myanmar Embassy in Bangkok, Thailand Tuesday, April 9, 2013. The demonstrators demanded protection of Rohingya Muslims in Myanmar after an outbreak of sectarian violence in central Myanmar last month.

ဓာတ္ပံု၊ သတင္းလင့္ခ္ http://www.sipa.com/en/feature/2572401/thailand-myanmar-protest/page/1/SN/NEWS