[mrsorcerer:37924] ျမန္မာႏိုင္ႏိုင္ငံ မွာ အမ်ား စိုးရိမ္ေနတဲ႕ အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းျခင္း နဲ႕ အိုအိုင္စီ၀င္ေရာက္လာမဲ႕ ကိစၥ ကို ဘယ္သူေတြ တားႏိုင္သလဲ။

ၤFrom Aung Kyaw Moe's Face book;.ျမန္မာႏိုင္ႏိုင္ငံ မွာ အမ်ား စိုးရိမ္ေနတဲ႕ အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းျခင္း နဲ႕ အိုအိုင္စီ၀င္ေရာက္လာမဲ႕ ကိစၥ ကို ဘယ္သူေတြ တားႏိုင္သလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျပည္သူေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေတြ နဲ႕ တားၾကမလဲ။ ဆႏၵျပပြဲေတြ နဲ႕ လား။ သတ္ျဖတ္မီးရိႈ႕ပြဲေတြနဲ႕လား။ အၾကမ္းဖက္ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈ ေတြ နဲ႕လား။

လံုး၀ မဟုတ္ပါ။ ဒါေတြ က ေပါ႕ေစလိုေၾကာင္ရုပ္ထိုး ေဆးအတြက္ေၾကာင္႕ေလးမဲ႕ ကိစၥေတြပါ။ ဒီနည္းေတြ နဲ႕ အေျခအေန ေတြ ကို ပိုလို႕သာဆိုး၀ါး ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္သင္႔တာ ေလးေတြ ေျပာျပမယ္။

(၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ နဲ႕ တရားမွ်တမႈ ကို ျပသရမယ္။

(၂) ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနနဲ႕ လဲ ဥပေဒစိုးမိုး ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုးရဲ႕ တန္းတူအခြင္႕အေရး ေတြ ကို ကာကြယ္ျပ ဖို႕လို ပါတယ္။

(၃) ရဟန္းသံဃာေတြ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လို႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ နဲ႕ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံေနမႈေတြ ကို ရႈတ္ခ် ျပရပါမယ္။

(၄) ဒုကၡသည္ေတြ ကို လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲပဲ အထူးသျဖင္႕ မြတ္စလင္ျပည္သူေတြ ကို ၾကင္နာမႈအျပည္႕နဲ႕ ေစာင္႕ေရွာက္ေႏြးေထြးမႈ ေပးရပါမယ္။

(၅) ဘာသာတရားႀကီး ၂ ခု ရဲ႕ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ နဲ႕ ပ်က္ယြင္းခဲ႕တဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ ကို ႏွစ္ဖက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြ က ဦးေဆာင္ၿပီးတည္ေဆာက္ေပးၾကရပါမယ္။

(၆) အစၥလာမ္ဘာသာ အပါအ၀င္ ဘာသာျခားေတြ အားလံုးရဲ႕ အနာဂတ္လံုၿခံဳေရးနဲ႕ တိုးတက္ေရး အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး က ၀ိုင္း၀န္းေဖးမ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကို ျပသ ရပါမယ္။

(၇) ျမန္မာ႕ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အ၀န္းထဲ ကို ဘာသာတူ ဘာသာျခားေတြ လူမ်ိဳးျခားေတြ အားလံုး ေျပာင္းလဲ ေနရာယူလာႏိုင္ေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းၾက ရပါမယ္။ ဖိအားေပးတဲ႕နည္း ကို မသံုးရပါ။

(၈) တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ ပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ မိမိ ဘာသာတရားရဲ႕ စည္းရိုး ကို လံုၿခံဳေအာင္ ဘာသာ၀င္ေတြ ကို ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြ ကို သင္ၾကားမႈေပးျခင္း ေလ႕က်င္႕ေပးျခင္း ေတြ ကို လုပ္ရပါမယ္။ လုပ္ေဆာင္တဲ႕ အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ႏွလံုးသြင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) ဘာသာေရး နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ် ကို ပြင္႕လင္းျမင္သာရွိေစၿပီး ဘာသာေရးအေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ် ကိုလဲ စနစ္တက် စစ္ေဆးေစာင္ကၾကည္႕ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းသြားရပါမယ္။

(၁၀) အထူးသျဖင္႕ လစ္ဘရယ္တန္ဖိုးေတြ ကို ေဖၚေဆာင္ျပၿပီး ဘာသာေရးရယ္ဒီကယ္အစြန္းေရာက္ မွန္သမွ် ကို တားဆီးကာကြယ္ထားတဲ႕ Secular Liberal State အျဖစ္ ခိုင္မာေတာင္႕တင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ေတြ သာ ျပည္႕စံုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ျမန္မာတို႕ ရဲ႕ ၾကမၼာဖန္တီးခြင္႕သာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ ယူအင္ ဘယ္အိုအိုင္စီ ဘယ္ အစၥလာမ္မိုက္ေဇးရွင္း ေတြ ကို မွ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရန္ မရွိ ပါေၾကာင္း။။

--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.