[mrsorcerer:37974] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] - ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရး---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/4/20
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] - ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရး
To: lubo601@gmail.com


21,April , 2013

ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ေၿမေအာက္လႈပ္ရွားသူေတြ ပါ၀င္တဲ့ အုပ္စုငယ္ေတြနဲ ့တကိုယ္ ေတာ္လႈပ္ရွားသူေတြရဲ ့အစိုးရလို အေၿခတက်တည္ရွိေနတဲ့ ရန္သူကို တြန္းလွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဗ်ဳဟာတရပ္ ၿဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အၾကမး္မဖက္တဲ့နည္းေရာ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ ပါ၀င္တယ္။ ကာလ ေဒသ နဲ ့ပေယာဂကိုလိုက္လို ့သင့္ေတာ္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲသူေတြ အေနနဲ ့ကိုယ္အားသန္ရာ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္နည္း ၿဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းမဖက္ ေတာ္လွန္ နည္းကို ၿဖစ္ေစ သံုးႏိုင္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အထက္ေအာက္ အၿပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာမ်ဳိး မရွိပဲ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားတာမ်ိဳးလည္း မရွိဘူး။ အခုလိုဆိုေပမယ့္ အုပ္စုေတြၾကား တဦးနဲ ့တဦးၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူးလို ့မဆိုလုိဘူး။ ဒီေတာ္လွန္ေရး နည္းဗ်ဳဟာက ရိုးရွင္းသလို အစိုးရအေနနဲ ့ႏွိမ္နင္းဖို ့ခက္တယ္။

ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့အဓိက ၀ိေသသကေတာ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္လႈပ္ရွားသူေတြၾကားမွာ ထင္သာၿမင္သာတဲ့ ဆက္သြယ္မႈမရွိတာပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ဘုံဦးတည္ခ်က္ တူညီၾကေပမယ့္ တေယာက္ကိုတေယာက္ တဖြဲ ့ကိုတဖြဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိၾကဘူး။ ဘံုဦးတည္ခ်က္ တူညီတယ္ သို ့ေသာ္လည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကတာၿဖစ္တဲ့အတြက္ သတင္းေပးေတြ သစၥာေဖာက္ေတြ အေႏွာင့္အယွက္ေပးဖို ့ခက္တယ္။ ရန္သူ ေခ်မႈန္းတာခံရဖို ့ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ မရွိသလို လႈပ္ရွားသူေတြၾကားက ထင္ရွားတဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ ကြန္ယက္မရွိတဲ့ အတြက္ သတင္းေပးေတြ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္ဖို ့ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမရိုးက်အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ စီမံညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ ့လႈပ္ရွားၾကတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရတာထက္ ခက္တယ္။

ေရွးရိုးအစဥ္အလာအတိုင္း လႈပ္ရွားၾကတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြဟာ သူတို ့ကိုေၿခရာခံႏိုင္မယ့္ သက္ေသအေထာက္ အထားေတြ - ဥပမာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ (ေငြလႊဲ၊ ေငြယူ စသည္ၿဖင့္)၊ သင္တန္ေပးတဲ့ အေထာက္အထား၊ လႈပ္ရွားသူ စုေဆာင္းတဲ့ အေထာက္အထား စတာေတြကို မ်ားေသာအားၿဖင့္ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြကို အစိုးရ အေနနဲ ့အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ ေၿခရာခံတာ ၿဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာေတာ့ ဒီလို အေထာက္အထားေတြကို ေၿခရာခံလို ့မရဘူး။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ေအာင္ၿမင္မႈေတြကို ၿပည္တြင္းမွာ ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ကမာၻအႏွံ ့ၿဖစ္ၿဖစ္ မီဒီယာက တဆင့္ အသိေပးတယ္။ မီဒီယာဟာ သတင္းေပး သတင္းယူ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆတ္သား ၿဖစ္တယ္။

မီဒီယာက ေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ခံသူ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလိုသူေတြကို စုေဆာင္း အင္အားၿဖည့္တင့္ဖို ့အခုလို သြယ္၀ုိက္ၿပီး တာ၀န္ယူတယ္။ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို မီဒီယာကေနတဆင့္ ေန ့ ရက္ နာရီစတာေတြကို အခ်ိန္အခါသတ္မွတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ မီဒီယာ သတင္းေတြကတဆင့္ပဲ တႏိုင္ငံလံုးက ၿပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

အခုေခတ္မွာေတာ့ အင္တာနက္ဟာ အင္မတန္အသံုး၀င္တဲ့ လက္နက္ ၿဖစ္လာတယ္။ အင္တာနက္က တဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ၿပန္တာ ၿဖန္ ့ၿဖဴးတာေတြကို လွ်ိဳ ့၀ွက္ၿပီး လုပ္ႏိုင္တယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္လို လူမႈကြန္ယက္ မ်က္ႏွာစာေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အင္မတန္မွ အသံုး၀င္တဲ့ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြ ၿဖစ္လာတယ္။ သတိထားစရာ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ အင္တာနက္ကေန လႈပ္ရွားတာမွာ မည္သူ မည္၀ါဆိုတာ မသိေအာင္ လွ်ိဳ ့၀ွက္ လႈပ္ရွားဖို ့နဲ ့လႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္မၿပတ္ဖို ့ပဲ။ လိုင္းေပၚ လိုင္းေအာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္မၿပတ္ ရွိေနရမယ္။ လူအင္အား တိုးခ်ဲ ့တာ၊ လႈံ ့ေဆာ္တာ၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို ့သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္တာေတြ အဆက္မၿပတ္ဖို ့လိုတယ္။

"လက္ပန္ေတာင္းအေရး နဲ ့ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရး "
လက္ပန္ေတာင္အေရးဟာ သေဘာတရားအားၿဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ေဆာင္တယ္။ အဓိက ဦးဆာင္လႈပ္ရွားသူ အခ်ဳိ ့ကိုသာ အစိုးရအေနနဲ ့တိတိက်က် သိထားတယ္။ လက္ပန္ေတာင္းအေရးေတာ္ပံုမွာ စနစ္တက် ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ယက္မရွိဘူး။ လက္ပန္ေတာင္းမွာ မီးေလာင္ဗံုးသံုး ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ လက္ပန္ေတာင္းေဒသတင္မက ရန္ကုန္ မႏၱေလးနဲ ့အၿခားၿမိဳ ့တခ်ဳိ ့မွာ ဆင္တူယိုးမွား လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚထြက္လာတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးပဲ။ ဘံုဦးတည္ခ်က္ တခုအတြက္ ခံယူခ်က္တူသူ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အသင္းအဖြဲ ့ေတြ လႈပ္ရွားလာၾကတာ ၿဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။

(၁) ဦးတည္ခ်က္တူသူ မတူညီတဲ့ အုပ္စုေတြ နဲ ့လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္မဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေနရာအႏွံ ့ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ၿဖစ္ထြန္းမေနဘူး။ ၿပႆနာ ရဲ ့အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္တဲ့ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေဒသ မွာပဲ စဥ္ဆက္မၿပတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈရွိေနတယ္။

(၂) လက္ပန္ေတာင္းေဒသအေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူေတြက အထင္အရွားလႈပ္ရွားေနရတဲ့ အေနအထားၿဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္သူက သူတို ့ရဲ ့ေနာက္ကြယ္က အခ်ိတ္အဆက္ကို ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ဖို ့အခ်ိန္ယူ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနတယ္။ လက္ရွိဦးေဆာင္သူေတြရဲ ့အထက္ ဆိုတာကိုပဲ ရရ၊ ခ်ိတ္ဆက္ လႈပ္ရွားသူေတြ ကိုပဲရရ အားလံုးကို တၿပိဳင္နက္ အမိအရဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို ့ၾကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ ခ်ဲ ့ထြင္ဖို ့လိုအပ္တယ္။ ဘံုဦးတည္ခ်က္တူ ခံယူခ်က္တူ လႈပ္ရွားသူေတြ မ်ားလာမွ လက္ရွိ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူေတြဟာ ရန္သူရဲ ့ဆလိုက္မီးေမာင္း ေအာက္ကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္မယ္။

(၃) ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူေတြ အေနနဲ ့ပုန္းဖိုဖို ့ေနရာ၊ ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမာက္ဖို ့လမ္းေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး စတာေတြအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားဖုိ ့လိုတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလ တေလွ်ာက္မွာ လံုး၀ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈမရွိဘဲ အသင့္အေနအထားနဲ ့လိုအပ္လာရင္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္မယ့္ အရံ ရဲေဘာ္ေတြ ရွိေနဖို ့လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို ့ဟာ မလိုအပ္ေသးသေရြ ့ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရမယ့္ 'အိပ္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္' ေတြ ၿဖစ္ဖို ့လိုတယ္။

(၄) သတင္းအခ်က္အလက္ ၿဖန္ ့ေ၀တာ ထုတ္ၿပန္တာေတြကို လက္ရွိအေနအထားအရ ေပၚေပၚတင္တင္ လုပ္ေနတာ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ ဒါဟာ ရန္သူထိုးေဖာက္ႏိုင္တဲ့ 'ဟာကြက္' ၿဖစ္ေနတယ္။ အင္တာနက္ ေဖ့စ္ဘုတ္လို ကြန္ယက္ေတြကတဆင့္ လႈပ္ရွားၾကတာမွာ အင္အားတို ့ခ်ဲ ့ဖို ့လိုတယ္။ သတင္းၿဖန္ ့တာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တာ စည္းရံုးလႈံ့ံေဆာ္တာ စတာေတြကို လူအနည္းအက်င္း (တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ) မဟုတ္ပဲ ရဲေဘာ္အမ်ားအၿပား လုပ္ေဆာင္ဖို ့လိုတယ္။ ဒါမွ ရန္သူရဲ ့ပစ္မွတ္ဟာ ေ၀၀ါးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္။

(၅) ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့အတိုင္း လက္ပံေတာင္းအေရးေတာ္ပံုမွာ ဦးတည္ခ်က္တူ ခံယူခ်က္တူသူ အစုအဖြဲ ့၊ တကိုယ္ေတာ္ စတဲ့ အင္အားစုေတြ တိုးပြားလာဖို ့အဓိက အေရးအၾကီးဆံုးပဲ။ ဒီအင္အားစုေတြ မ်ားလာတာနဲ ့အမွ် လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း စဥ္ဆက္မၿပတ္ ၿဖစ္ထြန္းလာမယ္။ လက္ပန္ေတာင္းေဒသက လႈပ္ရွားမႈဟာ ႏိုင္ငံအႏွံ ့ၿပန္ ့သြားဖို ့လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိဦးေဆာင္သူေတြရဲ ့ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အုပ္စုေတြ အသင္းအဖြဲ ့ေတြ အေနနဲ ့မိမိတို ့သေဘာဆႏၵအတိုင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ နဲ ့တူညီတဲ့ ဘံုဦးတည္ခ်က္ကို အေရာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို ့လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ၿမင္ပါေစ။ လက္ပန္ေတာင္း အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ ပါမလာပါ။

ေပးပုိ ့သူ -- ကုိခ်စ္

ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ယာဟုိးဆာ့ခ်္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ (ဟစ္တုိင္)
-------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ယွဥ္္တြဲ သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ဟစ္တုိင္သည္ အမွန္တရား လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအားလုံး ပုိင္သည့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ-စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 4/21/2013 07:50:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.