ဧျပီ ၂၈၊ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ ျမဴႏွင္းလြင့္ေၾကြ - ရဲရင့္ေ၀လြင္ စီးရီးသစ္ သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ ဟသၤာကိုုးေသာင္း - ေရႊတိုုင္ညြန္႔ ႏွစ္ ၁၀၀၊ ကိုုမင္းေနာင္ ေဘာ္စတြန္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အေမရိကန္ျပည္သူတိုု႔ ခံယူခ်က္မ်ား - ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ မိုုးမခ ပီနန္ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းကိစၥျဖင့္ ရန္ကုုန္သိုု႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူ - အျပင္စီးမဂၢဇင္း ပီနန္ဆရာေတာ္သိုု႔ ပူေဇာ္ဓမၼေတး - ဦးပန္တ်ာ ေအာ္စီေငြေၾကး ခိုုင္မာမႈ - ေက်ာ္ႏိုုင္ (စက္မႈတကၠသိုုလ္) ဇာဂနာရဲ့ ေထာင္တြင္းအေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းျခင္း အပိုုင္း ၁ - ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာက္ေျမာင္းစာေပေဟာေျပာပြဲ ဘရာဇီးနဲ႔ ဆစ္ဒနီမွ လူ၀င္စားေလးမ်ား - ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္၊ ေဒါက္တာဇင္မာထြန္း အထူးက႑ - အျငိမ့္သမိုုင္းေက်ာင္း [...]

Read more of this post