မစ္ရွီဂန္မဲဇာ ေအာင္ေ၀း၊ ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္လုံး စိတ္ေတြက ေရခဲသလို ခဲလို ့။ တစ္ေန ့လုံး ျမဴေတြ မိွဳင္းလို ့။ တစ္ညလုံး မိုးေတြ သည္းလို ့။ တစ္လမ္းလုံး ႏွင္းေတြ ဖုံးလို ့။ တစ္ေၾကာလုံး သစ္ရြက္ေတြ ေၾကြလို ့။ တစ္ခ်ိန္လုံး တိမ္ေတြ အုံ ့လို ့။ တစ္ကြင္းလုံး ေလျပင္းေတြ တိုက္လို ့။ တစ္ေခတ္လုံး တစ္ဘ၀လုံး ဘာမွ အသုံးမက်တဲ့ အိမ္လြမ္းစိတ္ကိုပဲ ျမက္ရိတ္သလို ရိတ္ရိတ္ပစ္ေနရေတာ့တယ္။     ။ ေအာင္ေ၀း ဧၿပီ ၁၁- ၂၀၁၃။

Read more of this post