ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း မာမာေအး၊ ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တႏွစ္ကူးျပီေလ ပုုရစ္ဖူး တေ၀ေ၀နဲ႔ ပိေတာက္ေလွ လႈိင္လႈိင္ေႏွာပါတဲ့ ခ်စ္ေသာ ေမ။ ေရႊျမန္မာ သာေစေရာရယ္နဲ႔ ဟိန္ေခၽြသံ ေမတၱာပိုု႔ိလိုုက္ရဲ့ အဖြဲ႔ဖြဲ႔အစည္းစည္း တစုုတည္း ညီညာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တူယွဥ္တြဲ ျပည္သူထဲကိုု ၀င္ေလ။ ဒိုု႔အေဖ၊ ဒိုု႔အေမ ဒိုု႔အမ်ဳိးသား ဒိုု႔ဘိုုးဘြား အေမြအႏွစ္ ျမန္မာေျပ။ တိုုးေစ ပြားေစ အားသစ္မယ့္ သားအႏွစ္ ဂုုဏ္ရည္ေပ။ ညီၾကေစ တေဆြမွ တေဆြ ျပည္အလွေ၀ စ ညီပါေစ။        ။ (ေဒၚမာမာေအးက မိုုးမခအတြက္ ႏွစ္သစ္ကဗ်ာ ရြတ္ဆိုုေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုုန္းထဲက ကူးယူတာမိုု႔ အမွားအယြင္းပါလ်င္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္)

Read more of this post