ကခ်င္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ - ဦးေနမ်ိဳးဇင္ အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ၊ ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၃ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုင္ဇာ၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔မ်ားအထိ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဦးေနမ်ိဳးဇင္နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အဖြဲ႔သားမ်ားနဲ႔ လိုင္ဇာမွာေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ KIA ေခါင္းေဆာင္နဲ႔စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ား၊ အစိုးရစစ္ဗိုလ္၊စစ္သားမ်ား (တခ်ိဳ႔ မိမိတို႔နဲ႔ စစ္တပ္အတူေနခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္မ်ားအပါအ၀င္) အားလံုးဟာ စစ္မတိုက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ABSDF တပ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ေဒသအားဏာပိုင္မ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုးေတာ့ အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္။ စစ္တိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးဒုကၡေရာက္၊ ဆင္းရဲ၊ ေသေက်၊ ဒဏ္ရာရ ပ်က္စီးၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႔ဆို သိန္း၂၀၀၀ ေလာက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဆိုင္ၾကီးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျပီး ဒုကၡသည္စခန္း လာေရာက္ ခိုလႈံေနရသူမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေမးျမန္းေတာ့ ပိုျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးကို [...]

Read more of this post