ျမန္မာအစုုိးရက ျမန္မာႏွစ္ကူးအမီ ၀န္ထမ္းလခမ်ား တိုုးျမွင့္ေပး မိုုးမခဓာတ္ပုုံသတင္း ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၃          ျမန္မာၾကံ့ဖြံ႔အစိုုးရက ၎တိုု႔၏ အာဏာရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္တြင္ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကိုု လစာတိုုးျမွင့္ေၾကာင္း သတင္းထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။ အနိမ့္ဆုုံးလစာ ၃ေသာင္းခြဲကိုု ၅ ေသာင္းခြဲ၊ အျမင့္ဆုုံးလစာ ၂သိန္း ၁ေသာင္းကိုု၂ သိန္း ၃ ေသာင္းဆီသိုု႔ တိုုးျမွင့္လိုုက္သည္ဟုု အစုုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပင္စင္စားမ်ားကိုု လက္ရွိလစာအေပၚ က်ပ္ ၂ ေသာင္း တိုုးေပးလိုုက္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ အစိုုးရေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၁ ေထာင္ ၁ ရာကေန ၁ ေထာင္ ၇ ရာအထိ တိုုးေပးလိုုက္သည္။          ျမန္မာျပည္၏ အလုုပ္သမားဦးေရ လူဦးေရ ၃၃ သန္း တြင္ [...]

Read more of this post