ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၃ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထား႐ွိသည့္ "ေ႐ႊစင္စႀက္ာ" အဆင့္ျမင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔၄င္း၊ "ပ်ံလႊား-ေရပိုက္" အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးသို႔၄င္း၊ "ေအာင္ခ်မ္းသာအိမ္ရာဝန္း" ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ေထာ္လီေကြ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔၄င္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔အနီးသို႔၄င္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ "ေပးဆပ္သူမ်ား" ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္၍ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ေတာ့သည္။ မဟာသႀကၤန္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွ စိတ္ဝင္စား၍ လူႀကီးမင္းတို႔၏ မ႑ပ္မ်ား၌ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္လိုပါက ေအာက္ပါတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ - ျပန္ၾကားေရး႒ာန နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) - ဝ၉ - ၈၆၄ ဝ၂၂ဝ ဦးေ႒းလြင္      - ဝ၉ [...]

Read more of this post