ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၃ ၂၅.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ည (၁ဝး၃၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးႀကီး ေဒၚႏွင္းဆီ (ခ) ေဒၚခင္ထားရီ အသက္ (၇ဝ) ႏွစ္သည္ SSC အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၆.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းသား /သူမ်ားတို႔သည္ မင္းသမီး ေဒၚႏွင္းဆီ (ခ) ေဒၚခင္ထားရီ အသက္ (၇ဝ) ႏွစ္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ႐ုပ္ခႏၶာ အား SSC အထူးကုေဆး႐ံုမွတဆင့္ ေရေဝးသုႆန္ အေအးခန္းသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ၂၇.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရေဝးသုႆန္၌ မင္းသမီးႀကီး ေဒၚႏွင္းဆီ၏ [...]

Read more of this post