မထသ ကၿပည္သူေတြကို လိမ္ေနၿပီ မထသခရီးသည္တဦး၊ မိုးမခေပးစာ၊ ဧျပီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သႀကၤန္ ကိုယ္ၿမိဳ႕ကိုယ္နယ္ အၿပန္ေတြကို ခရီးသြားၿပည္သူမ်ား အတြက္ ကားလက္မွတ္ခကို သတ္မွတ္ထားေသာ အဖိုးထက္ ပိုေကာက္ရင္ ၿပင္းထန္စြာ အေရးယူမယ္။ ကားဂိတ္ကို ပိတ္မယ္ဆိုၿပီး စည္းကမ္းတင္းႀကပ္မယ္လို႔ ပါၿပီးမွ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၿပည္သူကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္-ဟသၤာတ  လမ္းေႀကာင္း ပံုမွန္ေၿပးဆြဲေနေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွာ ရိုးရိုးကား၊ AIR COM  ကားမ်ားသည္ ကားစီးခကို ရိုးရိုးကားပံုမွန္ ၂၀၀၀ ။ AIR COM  ကား ၃၀၀၀ ပဲေကာက္ၿပီး အေ၀းေၿပးဂိတ္ေႀကး ၃၀၀၀ ေပးရၿပီး ရန္ကုန္ မွ ဟသၤာတသို႕ ေၿပးဆြဲေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ မထသ ႏွင္႕ ဒဂံုဧရာ [...]

Read more of this post