မစ္ရွီဂန္မဲဇာ ေအာင္ေ၀း၊ ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္လုံး စိတ္ေတြကေရခဲသလိုခဲလို့။ တစ္ေန့လုံး ျမဴေတြမိွဳင္းလို့။ တစ္ညလုံး မိုးေတြသည္းလို့။ တစ္လမ္းလုံး ႏွင္းေတြဖုံးလို့။ တစ္ေၾကာလုံး သစ္ရြက္ေတြေၾကြလို့။ တစ္ခ်ိန္လုံး တိမ္ေတြအုံ့လို့။ တစ္ကြင္းလုံး ေလျပင္းေတြတိုက္လို့။ တစ္ေခတ္လုံး တစ္ဘ၀လုံး ဘာမွအသုံးမက်တဲ့ အိမ္လြမ္းစိတ္ကိုပဲ ျမက္ရိတ္သလို ရိတ္ရိတ္ပစ္ေနရေတာ့တယ္။     ။ ေအာင္ေ၀း ဧၿပီ၁၁- ၂၀၁၃။

Read more of this post