အရွင္နႏၵဝံသ (ေဇယ်သုခဓမၼရိပ္သာ) ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၃   သႀကၤန္ … ေၾသာ္ သႀကၤန္ … ႏွစ္အကူး ႐ႊင္ျမဴးေလတဲ့ သႀကၤန္ .. တဲ့။ သီခ်င္းေတြလဲ ၾကားဖူးရဲ႕ … သႀကၤန္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကသူေတြကိုလဲ ေတြ႕ဖူးခဲ့ေပမယ့္ 'သႀကၤန္'ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေစ့ေစ့ငုငု ထဲထဲဝင္ဝင္ က်က်နနနားမလည္ခဲ့တာ အမွန္ပါ။ငယ္႐ြယ္သူေတြက သိလိုေရးနဲ႔ ေမးလာတဲ့အခါ သူတို႔ သေဘာက်ေအာင္ ေျဖစရာ သိပ္မရွိခဲ့ဘူး။ဒါနဲ႔ စာေပေတြထဲ သႀကၤန္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းဆိုသလို ေဖြရွာ ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟူသည္ ျမန္မာျပည္အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုတဲ့အေနနဲ႔ က်င္းပၾကတဲ့ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ "ကူးေျပာင္းျခင္း", "ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း"ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ပါဠိဘာသာ "သကၤႏၲ"၊သကၠတဘာသာ "သႀကၤႏၲ"တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာမႈျပဳ၍ ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ [...]

Read more of this post