သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ဓာတ္ပုုံ မူရင္းလင့္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူ၍ သူ႔ကၽြန္ဘ၀သို႔ေရာက္သည္ဟု သိရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ ၿမိဳ႕သူႀကီး၊ ျမင္းစီး၊ ျမင္းေခါင္း၊ ႐ြာသူႀကီးစသည္တို႔သည္ မိမိတို႔နယ္သူနယ္သားတို႔ကို ဦးစီးလ်က္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ျမန္မာ့သတၱိကို ျပခြင့္မရလုိက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ားသည္လည္း နီးစပ္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားေအာက္သို႔ ခိုဝင္လ်က္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ စီမံၾကသည္။   ထိုကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲ တြင္ ပုပၸါးနယ္မွ ဗိုလ္နက္ေက်ာ္သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။   ဗိုလ္နက္ေက်ာ္သည္ ပုပၸါးဇာတိသားျဖစ္သည္။ အဖ ပုပၸါး႐ြာသား ဗိေႏၶာဆရာႀကီး ဦးနက္ ေခၚ ဆရာေက်ာ္ ႏွင့္ အမိ ေဒၚအပ္တို႔၏ သားသမီး ၆ ဦးအနက္ တတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္၍ [...]

Read more of this post