ကာတြန္း ေစာငိုု - သူေတာ္ေကာင္းၾကီး ဘုုိးေတာ္စိန္ သၾကၤန္မွာ တရားစခန္း၀င္မည္ ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၃

Read more of this post