သြားလမ္းသာ၍ လာလမ္းေျဖာင့္ပါေစ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၃    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ ခရီးသြားၾကသည့္အခါ ကားလမ္းေဘး၊ ရထားလမ္းေဘး စသည့္ေနရာတို႔တြင္ လမ္းေဘးအလွဴခံမ႑ပ္ငယ္ေလးမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ား ေတြ႔ျမင္ဖူး ၾကမည္ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါက ထိုအလွဴခံမ႑ပ္႐ိွ ေငြဖလားေလးထဲသို႔ ေငြအေၾကြေစ့ ကေလးမ်ား ရထားေပၚ၊ ကားေပၚမွေန၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသလို ယခုအခါတြင္ ေခတ္အလိုက္ အေၾကြေစ့အစား ေငြစကၠဴမ်ားက ေနရာယူေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အလွဴေငြထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းၾကသည့္အခါတြင္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ "က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ … စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား တိုးတက္ၾကပါေစ … လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ သြားလမ္းသာလို႔၊ လာလမ္းေျဖာင့္ၾကပါေစ … "ဟူ၍ ဆုေတာင္းေပးေလ့႐ိွသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ [...]

Read more of this post