သယံဇာတက်ိန္စာ (ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ား) ႏွင့္ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာ္ဂြန္ဂ်၀ါ၊ ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၃ UK အဂၤလန္မွ လူတစ္ဦးက ကီလိုမီတာ ၆၀ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ Fund Raise လုပ္မယ္။ စပြန္စာေတာင္းတဲ့စာ ရရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိထၳီလာမွာျဖစ္တဲ့ လူေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီး အိမ္ေျခပ်က္စီး၊ လူ၄၀ေက်ာ္ ေသေၾက (အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္) ကို မူဆလင္မ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။ သူရဲ့ကီလိုမီတာ ၆၀ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးထက္  ဒီထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ လူ႔အခြင့္ေရးမဲ့ျဖစ္ရတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ကီလိုမီတာ ၁၁၆၁ ခရီးရွည္ၾကီး လူငယ္မ်ားစြာ ရန္ကုန္မွလိုင္ဇာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ကတည္းက အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၃ ေထာက္လွမ္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ [...]

Read more of this post