ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဦးေက်ာ္သူသည္ ျမန္မာျပည္အဝွမ္းနယ္ၿမိဳ႕မ်ား႐ိွ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔ မ်ား၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း စနစ္တက်ႏွင့္ ပိုမို၍စည္း လံုးမႈ႐ိွေစရန္ ေဒသတစ္ခုတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက အသင္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ကူညီမႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ရည္႐ြယ္၍ ပရဟိတေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္ နယ္႐ိွ ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္လအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူစုလူေဝးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ရာ ယခု အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လူမႈေရးပရဟိတ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိွ မဟာအႏွစ္၏ ရင္ေသြး "ႏွလံုးလွ ပိုင္႐ွင္မ်ား" [...]

Read more of this post